ikona wczytywania strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszyła nowa edycja Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2021 plus

2023-01-17
Logo programu operacyjnego pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku przy współpracy z Bankiem Żywności w Pile po raz kolejny w 2023 r. realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Okonek pomocy żywnościowej w okresie grudzień 2022 - czerwiec 2023.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj.:

- poniedziałek godz. 7:00 – 16:00,

- wtorek - czwartek godz. 7:00 – 15:00

- piątek godz. 7:00 – 14:00.

Tel.: 067 266 95 26 / 067 266 92 22 / 067 266 95 28

Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie Kierownika MGOPS w Okonku z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.

2023-01-26

Załączniki:

  1. Zarządzenie (plik pdf 338KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Banki Żywności w Pile

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku

ul. Leśna 46
64-965 Okonek
tel. (67)266-09-38, faks (67)266-93-76

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności