ikona wczytywania strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

2024-05-13

Załączniki:

  1. Informacja o wyniku naboru (plik pdf 297KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-04-26
Informacja
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2024-03-28
Życzenia
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY 2024

2024-03-25

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku przypomina, że wnioski o dodatek osłonowy można składać tylko do 30 kwietnia 2024 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku ul. Leśna 46 ( pokój nr 2).

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z roku 2022 nie przekracza kwoty 2.100,00 zł,

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z roku 2022 nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy podstawowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata przyznanego dodatku nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Biała Niedziela-zaproszenie

2024-03-11
Biała Niedziela-zaproszenie
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-01-31

W dniu 5 lutego 2024 r. Wydział Świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku będzie nieczynny.    Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszyła nowa edycja Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2023

2024-01-26

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku przy współpracy z Bankiem Żywności w Pile realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2023 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Okonek pomocy żywnościowej w okresie grudzień 2023 – wrzesień 2024.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu 2023 wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj.:

- poniedziałek godz. 7:00 – 16:00,

- wtorek - czwartek godz. 7:00 – 15:00

- piątek godz. 7:00 – 14:00.

Tel.: 067 266 95 26 / 067 266 92 22 / 067 266 95 28

Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie Kierownika MGOPS w Okonku z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego.

2024-01-05

Załączniki:

  1. Zarządzenie (plik pdf 353KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2023-11-30

Informacja w sprawie ustalenia kosztu posiłku w Ośrodku Wsparcia Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Okonku.

Załączniki:

  1. Informacja DD Senior-Wigor (plik pdf 354KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Banki Żywności w Pile

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku

ul. Leśna 46
64-965 Okonek
tel. (67)266-09-38, faks (67)266-93-76

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności