Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Warsztaty terapii zajęciowej


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Warsztaty terapii zajęciowej")

Warsztat Terapii Zajęciowej w Okonku

2016-05-18

Warsztat Terapii Zajęciowej w Okonku jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja celu, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej obejmują w szczególności:
1) stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego uczestnika;
2) wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania;
3) terapię psychologiczną;
4) rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych również w warunkach integracji;
5) rozwijanie umiejętności wykonywania różnych czynności wynikających z form terapii zajęciowej;
6) tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udział w rekreacji, w tym turystyce i sporcie;
7) usprawnianie ruchowe;
8) opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności, w szczególności: przemieszczanie, czynności fizjologiczne, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ubieranie, rozbieranie, ochronę przed niebezpieczeństwem, transport w miarę potrzeb i możliwości;
9) działania ułatwiające włączanie osób niepełnosprawnych, indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego;
10) wspieranie psychiczne oraz poradnictwo życiowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
11) współpraca z różnymi służbami w kompleksowym oddziaływaniu rehabilitacyjnym, psychofizycznym, edukacyjnym, opiekuńczym;
12) popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób niepełnosprawnych, m.in. przez organizowanie imprez integracyjnych, wystaw, kiermaszy, uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, w imprezach zewnętrznych itp.

Proces rehabilitacji obejmuje 30. uczestników zamieszkałych na terenie miasta i gminy Okonek. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00. Warsztat zapewnia osobom niepełnosprawnym spoza Okonka bezpłatny dowóz na zajęcia.

Terapia zajęciowa odbywa się w grupach pięcioosobowych, w następujących pracowniach terapeutycznych:
1) stolarskiej;
2) gospodarstwa domowego i zaradności życiowej;
3) artystyczno-plastycznej;
4) komputerowo-poligraficznej;
5) ogrodniczo-przyrodniczej;
6) komunikacji społecznej.

Kadra Warsztatu:
1. kierownik- mgr Krystyna Hark
2. psycholog- mgr Elżbieta Mikita
3. księgowa- Danuta Adamczyk
4. instruktor- mgr Magdalena Balicka
5. instruktor- Anna Korzeniowska
6. instruktor- Maja Andrzejewska
7. instruktor- Marzena Kluska
8. instruktor- Beata Srebr
9. instruktor- Jan Czekała
10. pracownik socjalny- Elżbieta Nowakowska
11. rehabilitant- Aldona Kot

Warunki uczestnictwa w placówce:
1) podanie uczestnika lub jego opiekuna o przyjęcie do Warsztatu;
2) aktualne orzeczenie o posiadaniu umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.

Powyższe dokumenty należy składać na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej w Okonku, ul. Leśna 40 ,64-965 Okonek.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Warsztaty terapii zajęciowej")

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji