Menu główne

link do strony: www.pila.bankzywnosci.pl

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Świadczenia


Świadczenia >> Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny, to Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Adresatami Programu są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.

Program Wielkopolska Karta Rodziny ma na celu ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i usług za sprawą zniżek na korzystanie z oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej wprowadzonych przez podmioty przystępujące do Programu.

Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
strona http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/ w zakładce Partnerzy.


Wnioski o wydanie:
• Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
• Wielkopolskiej Karty Rodziny
można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju nr 7, tel. 67 266 95 28.

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji