Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Szkolne Koło „Caritas” w DD „Senior-WIGOR”

2018-02-14

11 lutego przypada "Międzynarodowy Dzień Osób Chorych". Z tej okazji uczestników DD „Senior-WIGOR” odwiedzili wolontariusze szkolnego koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Okonku, którego opiekunem jest Pani Katarzyna Pastusiak. Miłą atmosferę spotkania uświetnił występ dzieci oraz drobne upominki wręczone seniorom. Młodzi ludzie są bardzo mile widzianymi gośćmi w placówce, dlatego już zaplanowano kolejne wizyty.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania w zakładce:DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Konsultacje psychologiczne i pomoc terapeutyczna dla mieszkańców Gminy Okonek

2018-02-13

Informujemy o możliwości korzystania z konsultacji psychologicznych oraz pomocy terapeutycznej oferowanej w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego z siedzibą przy ul. Leśnej 40 w Okonku (siedziba WTZ, piętro I). Wsparcie specjalistyczne jest skierowane do osób i rodzin przeżywających trudności wynikające między innymi z uzależnienia i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie. Ponadto, z pomocy mogą skorzystać rodzice borykający się z problemami wychowawczymi oraz inne osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Więcej informacji można uzyskać w MGOPS tel. 67 266 95 28, 67 266 09 38 oraz MGKRPA tel. 67 264 12 31.

Harmonogram konsultacji w załączeniu.

Dołączone pliki:


„Papierowe fantazje” Seniorów w DD „Senior-WIGOR”

2018-02-12

W ramach terapii zajęciowej Seniorzy rozpoczęli pracę metodą quillingu, czyli rodzajem papieroplastyki służącej tworzeniu ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej
i odpowiednio uformowanych. Wprowadzona metoda pracy ma na celu usprawnianie motoryki małej poprzez kształtowanie i kontrolowanie ruchów dłoni, uelastycznianie palców, rozwijanie koordynacji obu rąk. Praca sprawia uczestnikom wiele przyjemności, a efekty przerosły oczekiwania.Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce: DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Wydawanie żywności-informacja

2018-02-12

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 12 lutego do 14 lutego 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Policja dla Seniorów

2018-02-07

W dniu 29.01.2018 r. w DD „Senior-WIGOR” odbyło się spotkanie Seniorów z funkcjonariuszem policji Komisariatu w Okonku, Panem Konradem Radzymińskim. Spotkanie miało charakter profilaktyczny i edukacyjny i dotyczyło metod ochrony przed oszustami działającymi na szkodę osób starszych metodą np. "na wnuczka" czy "na policjanta". Szczególną uwagę zwrócono także na to, jak uchronić się przed zawieraniem umów i zaciąganiem kredytów przez telefon. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i omawiania indywidualnych spraw związanych ze swoim bezpieczeństwem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć w zakładce DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Wykaz miejsc noclegowych dla bezdomnych - informacja

2018-02-02

Informujemy, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest dostępny rejestr placówek udzielających tymczasowego chronienia dla osób bezdomnych na terenie województwa wielkopolskiego.

wykaz miejsc noclegowych dla bezdomnych


KARNAWAŁ Z „SONATĄ” W DZIENNYM DOMU „SENIOR-WIGOR”

2018-02-02

W dniu 18 stycznia 2018 r. uczestnicy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” świętowali karnawał. Spotkanie uświetnił chór „SONATA”,

który z sercem i energią nadawał rytm spotkaniu. Nie obyło się także bez wspólnego śpiewania, które daje wielką radość Seniorom i gościom.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii ze spotkania w zakładce DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


KARTA DUŻEJ RODZINY – nowość

2018-01-08

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Jednocześnie przypominamy, że:
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
-w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała w/w warunki. Jeżeli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.
Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej w/w warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Więcej informacji na stronie:
MRPIPS-Karta Dużej Rodziny

Wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku przy ul. Leśnej 46.


Wydawanie żywności-informacja

2018-01-08

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 8 stycznia do 10 stycznia 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-01-05

Informacja w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

Dołączone pliki:wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji