Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Aktualności


PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI” - Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018

2018-10-19

W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku projektu „PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI” Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018 (Priorytet IV) w miesiącu październiku i listopadzie w ramach działania drugiego „Szuflada osobowości” - cykl spotkań z pasja organizowane są zajęcia w formie spotkań z ciekawymi ludźmi obdarzonymi pasją, w formie prelekcji, pokazów, zajęć dla dzieci i młodzieży. Spotkania te umożliwią dzieciom poznanie rzeczywistości w atrakcyjny oraz twórczy sposób. Ponadto ukazują dzieciom jak szeroki jest wachlarz aktywności, oraz że warto jest rozwijać swoje zainteresowania, pasje, co daje szansę na budowanie poczucia własnej wartości i ucieczkę od kompleksów dotykających młodych ludzi w związku z nie dostrzeganiem perspektyw.

W ramach działania organizowane są zajęcia prowadzone przez:
1/ strażaków–ratowników
Ochotniczej Straży Pożarnej (dzieci poznają pracę strażaka–ratownika, zasady postępowania w wypadku zagrożenia, zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dowiadują się o zasadach wstępowania w szeregi oraz realizowania się w roli strażaka-druha OSP);
2/ instruktora muzycznego Okoneckiego Centrum Kultury (dzieci poznają instrumenty muzyczne oraz nowoczesne metody i techniki tworzenia muzyki, mają możliwość gry na „bum-bum-rurkach” oraz stworzenia własnego utworu, dowiadują się jakie możliwości daje odkrywanie i rozwój talentów muzycznych oraz poznają możliwości jakie daje współczesna technika w rozwoju zainteresowań muzycznych);
3/ instruktora kultury Okoneckiego Centrum Kultury (organizowane jest „kino objazdowe” dzięki czemu dzieci mogą w świetlicy w swojej miejscowości uczestniczyć w seansie filmowym, poczuć namiastkę atmosfery prawdziwego kina, dzieci poznają co to jest casting, kto pracuje przy produkcji filmu, jak należy pokierować swoją edukacją by w przyszłości pracować przy tworzeniu sztuki filmowej);
4/ trener zajęć ruchowych (organizowane są zajęcia p.n. „Głód ruchu” w ramach których dzieci poznają rodzaje i elementy tańca indywidualnego i zespołowego, sposoby aktywności ruchowej np. jogging, pilates, aerobik, nordic-walking, otrzymują wskazówki praktyczne do podejmowania własnej aktywności fizycznej i rozwoju w tym zakresie, a także dowiadują się o możliwościach rozwijania predyspozycji fizycznych i korzyści z nich płynących).

Zajęcia prowadzone są w 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. W zajęciach uczestniczy blisko 150 dzieci.


INFORMACJA

2018-09-18

W związku z realizacją programu FEAD 2018-2019 informujemy, iż Caritas w Okonku od dnia 16.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. przyjmuje skierowania od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę w godzinach 10-11 w salce Caritas przy plebanii w Okonku ul. Niepodległości 54. Wydawanie żywności odbędzie w październiku tj. po otrzymaniu dostawy. Informacje o wydawaniu będą dostępne na stronie internetowej MGOPS, oraz na profilu Facebook: Parafia Okonek, jak również poprzez ogłoszenia na mszach w kościołach i tablicach informacyjnych.


INFORMACJA

2018-08-02

Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

Dołączone pliki:


STOP PRZEMOCY – KONSULTACJE

2018-07-16

Przypominamy, iż Członkowie okoneckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzą cykl konsultacji indywidualnych dla mieszkańców w zakresie praw, obowiązków, form i zakresu pomocy w sytuacji występowania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania i profilaktyki tego zjawiska.
Osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z oferowanej formy wsparcia.

Szczegóły i harmonogram w załączniku.

Dołączone pliki:


PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI

2018-06-29

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, realizuje projekt „PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI”. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji MRPiPS oraz budżetu gminy.
Podmiotami współpracującymi z MGOPS przy realizacji projektu są:
• wychowawcy – opiekunowie Środowiskowych Grup Wsparcia dla dzieci i młodzieży;
• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
• Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
• Okoneckie Centrum Kultury;
• Ochotnicza Straż Pożarna;
Czas realizacji projektu to okres od czerwca do grudnia 2018 r., w którym zostaną podjęte zaplanowane działania projektowe skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Okonek.

W dniach od 15 do 19 czerwca br. zrealizowane zostało:
Działanie 1: „Przemoc odbiera moc” - warsztaty psychologiczne, których celem było m.in. przygotowanie dzieci do funkcjonowania wolnego od przemocy poprzez nauczenie ich rozwiązywania konfliktów, kontroli negatywnych emocji jak i rozróżniania zachowań akceptowanych oraz nieakceptowanych społecznie. Warsztaty prowadzone były przez psychologa, który pomógł dzieciom w kształtowaniu prawidłowego systemu wartości oraz uczył pozytywnego nastawienia do siebie oraz otoczenia. Ponadto ukazał jak należy radzić sobie w sytuacjach stresowych i niebezpiecznych oraz w jaki sposób można uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Zajęcia zostały przeprowadzone w 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. W warsztatach uczestniczyło blisko 150 dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzeń w zakładce:Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny


Wydawanie żywności-informacja

2018-06-19

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniu 20 czerwca 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku

Dołączone pliki:


„Dobry start” dla ucznia

2018-06-12

Dnia 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program "Dobry start" to nieopodatkowane 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia.

Świadczenie „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodów.Więcej informacji o programie na stronie:
Dobry Start


Wydawanie żywności-informacja

2018-06-05

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach 6 i 13 czerwca 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku

Dołączone pliki:


Informacja dla poszukujących pracy

2018-05-24

Firma Rimaster poszukuje pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w sprawie spotkania rekrutacyjnego.

Kontakt telefoniczny: 94 37 536 70 lub 882 180 266. Plakat informacyjny w załączniku.

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji