Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MGKRPA w Okonku

2018-02-12

Siedziba i adres do korespondencji: MGKRPA, ul. Leśna 46, 64-965 Okonek.
Telefon: 67 264 12 31, 67 266 95 28.

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 487 ze zm.).

SKŁAD KOMISJI:
1. Jakub Zabrocki – Przewodniczący
2. Nina Włodarczyk – Zastępca Przewodniczącego
3. Dorota Jasnowska - Sekretarz
4. Kazimiera Kowalczuk
5. Małgorzata Kijowiec
6. Maria Urbaniak Iwanowska
7. Fabian Zabrocki

Celem pracy Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz innych zagrożeń społecznych oraz wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin w procesie wychodzenia
z uzależnienia oraz niwelowania jego skutków.
Podejmowane działania Komisji obejmują w szczególności:
• pomoc osobom uzależnionym w podjęciu decyzji o poddaniu się dobrowolnej terapii
• kierowanie na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju terapii oraz zakładu leczniczego
• motywowanie osób uzależnionych do korzystania z terapii odwykowej oraz uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów psychoterapii uzależnień
• wsparcie osób współuzależnionych w procesie wychodzenia z uzależnienia, rehabilitacji społecznej
• przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego
• kierowanie spraw do Sądu w sytuacjach tego wymagających, szczególnie gdy
w związku z uzależnieniem zagrożone jest dobro dzieci
• rozpatrywanie wniosków w sprawie realizacji działań o charakterze profilaktycznym
• opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
• współpraca z instytucjami, podmiotami i organizacjami w zakresie profilaktyki
i rozwiazywania problemów uzależnień.

Wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przyjmuje Sekretarz MGKRPA Pani Dorota Jasnowska w siedzibie Komisji przy ul. Leśnej 46 w Okonku, dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju 2. Tel. 67 2641231.


Podstawy prawne działania MGKRPA w Okonku

2019-02-15

Podstawy prawne w załączeniu

Dołączone pliki:

  1. Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Okonka z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania MGKRPA. (plik PDF, 289KB)
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 487 ze zm.). (plik PDF, 910KB)
  3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.). (plik PDF, 572KB)
  4. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2017 – 2020. (plik PDF, 2252KB)
  5. Uchwała NR III/15/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dla Gminy Okonek na 2019 r. (plik PDF, 1914KB)
  6. Uchwała NR III/14/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na lata 2019-2020. (plik PDF, 867KB)

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY w Okonku

2019-04-02

Informujemy o możliwości korzystania z konsultacji psychologicznych oraz pomocy terapeutycznej oferowanej w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
z siedzibą przy ul. Leśnej 40 w Okonku (siedziba WTZ, piętro I). Wsparcie specjalistyczne jest skierowane do osób i rodzin przeżywających trudności wynikające między innymi
z uzależnienia i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie. Ponadto, z pomocy mogą skorzystać rodzice borykający się z problemami wychowawczymi oraz inne osoby i rodziny
w sytuacjach kryzysowych.
Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Więcej informacji można uzyskać w MGOPS tel. 67 266 95 28, 67 266 09 38 oraz MGKRPA tel. 67 264 12 31.

Harmonogram konsultacji w załączeniu.

Dołączone pliki:


PRZYDATNE ADRESY

2018-02-12

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU W PIECEWIE: PIECEWO 1, 77-416 TARNÓWKA, telefon: 67 266 40 63
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ W ZŁOTOWIE: SZPITAL POWIATOWY, UL. SZPITALNA 28, 77-400 ZŁOTÓW telefon: 67 263 22 33 wew.307
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA „Patronka”
w SZCZECINKU:
UL. KLASZTORNA 11, 78-400 SCZECINEK, Telefon: 94 372 14
ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU w Szczecinku: UL. LELEWELA 15, 78-400 SZCZECINEK, Telefon: 94 374 01 06


PRZYDATNE TELEFONY

2018-02-12

Ogólnopolski Telefon Zaufania – Narkotyki/Narkomania: 801 199 990
(czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00)
Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe): 800 120 289
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00)
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
(czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 22.00)

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin: 61 843 01 01
(czynny cały tydzień, całą dobę)
Kryzysowy Telefon Zaufania: 116 123
(czynny codziennie od godziny 14.00 do 22.00)
Pomarańczowa Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się: 801 140 068
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00)
Niebieska Linia – ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie: 22 668 70 00 (czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 18.00)


przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji