Archiwum


STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

2017-09-12

STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA


  Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

  2017-08-10

  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji w zakładce: "Nabory na stanowiska".


  II Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Okonku

  2017-08-10

  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku ogłosił II nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji w zakładce: "Nabory na stanowiska".


  OGŁOSZENIE

  2017-08-10

  Ogłoszenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

  Dołączone pliki:


  NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY I ZASIŁKOWY 2017/2018

  2017-08-10

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje o terminach
  i zasadach ubiegania się o świadczenia na okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018. Pracownicy Wydziału Świadczeń udzielają informacji w godzinach urzędowania Ośrodka, także telefonicznie (67- 266 0264, 67-264 1231,
  67-264 1162). Wnioski należy składać w siedzibie MGOPS przy ul. Leśnej 46, pokój nr 2.

  Jednocześnie informujemy, że: (CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU)

  Ponadto, zapraszamy do zapoznania się
  z informacjami i materiałami zamieszczonymi na naszej stronie w zakładkach:
   Świadczenia
   Druki
   Wymagane dokumenty
   Prawo

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2017-08-10

  Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że w dniach 17 – 18 lipca 2017 r. nie nastąpi wypłata zasiłków stałych.
  O terminie wypłaty poinformujemy świadczeniobiorców niezwłocznie po ustaleniu daty.
  Za utrudnienia przepraszamy.
  Informacji udzielają pracownicy socjalni MGOPS:
  tel. 67 266 9222, 67 266 9526, 67 266 9528, 67 264 1162.


  INFORMACJA

  2017-08-10

  Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że w dniach 24 – 25 lipca 2017 r. nastąpi wypłata zasiłków stałych. za miesiąc lipiec 2017 r.


  II zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  2017-08-10

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  2017-08-10

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Okonku

  2017-01-30

  Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w grudniu 2016 r. rozpocznie swoją działalność ośrodek wsparcia Dzienny Dom „Senior-WIGOR” z siedzibą w Okonku przy ul. Spokojnej 1.
  Oferta Dziennego Domu jest skierowana do mieszkańców miasta i gminy Okonek, osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty zamieszczonymi w załączniku.
  Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2017-01-30

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. ośrodek będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00.
  Za utrudnienia przepraszamy.


  21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

  2017-01-30

  Drodzy Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

  W dniu Pracownika Socjalnego, święta wszystkich osób pracujących w sektorze pomocy społecznej składam Państwu gorące podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Państwa aktywność i poświęcenie w pracy na rzecz odbiorców pomocy pozwala realizować misję wskazaną dla naszych działań i daje poczucie, że pomimo napotykanych trudności możliwe jest profesjonalne udzielanie wsparcia dla będących w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców naszej społeczności.

  Życząc Państwu wytrwałości w działaniach i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności, pozostaję w przekonaniu, że Państwa wrażliwość i wyrozumiałość oraz otwartość na nowe wyzwania przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku naszej grupy zawodowej.

  Kierownik MGOPS w Okonku
  Brygida Kotschy


  Wydawanie żywności-informacja

  2017-01-30

  POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
  W dniach od 05 do 08 grudnia 2016 r.
  będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Wydawanie żywności-informacja

  2017-01-30

  POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
  W dniach od 17 do 20 października 2016 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA dotycząca składania wniosków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku na okres zasiłkowy 2016/2017

  2017-01-30

  1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od 1 sierpnia 2016 r.

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  - kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
  - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu
  - zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wyegzekwowanych alimentach za rok 2015
  - odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
  - zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

  2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą przyjmowane od 1 września 2016 r.

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  - kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
  - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu
  -odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie oraz zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
  - zaświadczenie o nauce dziecka powyżej 16 roku życia
  - dokumenty potwierdzające utratę bądź uzyskanie dochodu

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

  3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego będą przyjmowane od 1 września do 15 września 2016 r.

  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  -zaświadczenie bądź oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto w miesiącu sierpień 2016 r.
  -zaświadczenie o nauce dziecka w szkole ponadgimnazjalnej

  Kontakt telefoniczny: (067) 2660264

  Warunkiem przyznania w/w świadczeń jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Okonek.


  BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA RODZICÓW, KTÓRYCH NIEPOKOI ROZWÓJ ICH DZIECI

  2017-01-30

  Konsultacje zorganizowane przez Stowarzyszenie ProFUTURO w dniu 17 września 2016r. poprowadzi Pani mgr Anna Krzemińska specjalista z długoletnim doświadczeniem.

  W trakcie spotkania zostaną wykorzystane narzędzia diagnostyczne do wczesnego wykrywania autyzmu:SACS oraz Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

  Więcej informacji w załączniku.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Bezpłatny projekt

   2017-01-30

   Wszystkie bezrobotne osoby z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 24 roku życia, które chciałyby zdobyć nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i nauczyć się języka angielskiego zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pod nazwą Wzrost kompetencji kluczowych u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego. Więcej informacji uzyskają Państwo w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Bezpłatny projekt

   2017-01-30

   Wszystkie chętne osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia z wybranych powiatów województwa wielkopolskiego, które chciałyby uzyskać środki na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Więcej informacji uzyskają Państwo w załączniku.

   Dołączone pliki:


   POMOC ŻYWNOŚCIOWA

   2017-01-30

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że uprawnieni mieszkańcy Miasta i Gminy Okonek będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na naszym terenie.

   Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
   Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wystawianych przez MGOPS.
   Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

   951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
   771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

   Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych (1 paczka na każdego członka rodziny) zawierających co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych (m.in. makaron, kasza, ryż, mleko, ser, konserwy mięsne, cukier, olej) będzie wydawana przez:
   CARITAS PARAFII p.w. Matki Bożej od wykupu niewolników w Okonku, ul. Niepodległości 54
   i rozpocznie się pod koniec sierpnia b.r.

   Daty i godziny wydawania zostaną podane w terminie późniejszym oraz w trakcie odbioru skierowań.

   Osoby uprawnione, zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej, zapraszamy do odbioru skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych w siedzibie MGOPS w Okonku, przy
   ul. Leśnej 46, w godzinach urzędowania ośrodka. Informacja telefoniczna: 67 266 92 22, 67 266 95 26.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    „KOPERTA ŻYCIA” w Okonku

    2017-01-30

    Gmina Okonek kontynuuje rozpoczętą w roku ubiegłym akcję „KOPERTA ŻYCIA”.

    To akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

    Więcej informacji w załączniku.

    Koperty są wydawane przez pracowników socjalnych MGOPS we współpracy z pielęgniarkami środowiskowymi oraz lekarzami rodzinnymi ośrodków zdrowia w Okonku i Lotyniu.
    Osoby zainteresowane otrzymaniem „KOPERTY ŻYCIA” zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, tel. 67 266 92 22 lub zgłoszenie takiej potrzeby dla pielęgniarki środowiskowej wybranego ośrodka zdrowia.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

    Dołączone pliki:


    Wielkopolska Karta Rodziny

    2017-01-30

    Przypominamy o możliwości korzystania z Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, którego adresatami są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.

    Program Wielkopolska Karta Rodziny ma na celu ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i usług za sprawą zniżek na korzystanie z oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej wprowadzonych przez podmioty przystępujące do Programu.

    Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
    strona http://www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html w zakładce Katalog Partnerów.

    Wnioski o wydanie:
    • Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
    • Wielkopolskiej Karty Rodziny
    można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju
    nr 7, tel. 67 266 95 28.


    Karta Dużej Rodziny- nowe zniżki

    2017-01-30

    Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem nowych udogodnień oferowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

    Więcej informacji dostępnych na:
    http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8000,karta-duzej-rodziny-nowe-znizki-dla-rodzin.html


    Zapraszamy na PIKNIK RODZINNY

    2017-01-30

    1 czerwca 2016r. od godziny 12.00 na terenie rekreacyjnym WTZ przy ul. Leśnej 40 w Okonku odbędzie się II INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY pod patronatem Burmistrza Okonka.
    Zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy i integracji.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Bus 500+ z wizytą w Okonku

     2017-01-30

     Fotogaleria

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Bus 500+ w Okonku

      2017-01-30

      W dniu 19 maja 2016 r. zawita do Okonka Informacyjny Bus 500+. Podczas jednodniowego pobytu przedstawicieli realizatorów Programu 500+ mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o głównych założeniach Programu, warunkach jego powstawania, otrzymać odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości dotyczące realizacji Programu. Na każdego z mieszkańców zainteresowanych Programem 500+ będą czekały foldery i materiały promocyjne.

      Zapraszamy do odwiedzin Informacyjnego Busa 500+ około godziny:
      10.00 – 11.00 na placu przed siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku przy ul. Leśnej 46,
      11.00 – 12.30 na placu targowym przy ul. Niepodległości 27.


      Rodzina 500 Plus

      2017-01-30

      Dnia 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizująca program "Rodzina 500 Plus". Program "Rodzina 500 Plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

      Więcej informacji o programie na stronie:
      https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

      logo


      przejdź do góry...

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji