Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Archiwum


Półrocze funkcjonowania Dziennego Domu „Senior - WIGOR”

2019-04-18

Minęło pół roku funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Okonku. Dla Uczestników był to czas na zaaklimatyzowanie się, wzajemne poznanie oraz integrację. Dla realizatorów natomiast, stanowiło okres poznawania seniorów, ich możliwości, zainteresowań i oczekiwań.

Trwająca realizacja założeń programowych oraz bieżące świadczenie usług pozwoliło na dostosowanie form i metod pracy w nawiązaniu do możliwości i oczekiwań Uczestników, wyciagnięcie wniosków
oraz dalsze planowanie i doskonalenie oferty.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć obrazujących drobny wycinek bieżącego funkcjonowania placówki.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (103 fot.)...


  SPOTKANIA W DD „Senior-WIGOR”

  2019-04-18

  W ostatnim czasie w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” miały miejsce dwa bardzo miłe spotkania.
  Uczestników odwiedził lekarz rodzinny z Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Okonku Pan Grzegorz Żółtański, który w niezwykle sympatyczny sposób przeprowadził z uczestnikami rozmowę na temat zdrowia osób starszych.
  Ponadto, bardzo radośnie świętowano jubileusz 88-ych urodzin Pana Jana, jednego z najstarszych uczestników. Nie obeszło się bez urodzinowego tortu i serdecznych życzeń.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


   MIĘDZYPOKOLENIOWE RELACJE

   2019-04-18

   Seniorzy z DD „Senior-WIGOR”, korzystając z serdecznego zaproszenia przedszkolaków, uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Przedszkolu Miejskim.

   Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały fantastyczny występ i stworzyły cudowną, rodzinną atmosferę. Było to kolejne z cyklu spotkań międzypokoleniowych, najstarszych i najmłodszych członków naszej społeczności lokalnej.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


    Seniorzy działają

    2019-04-18

    Każdy dzień w DD „Senior-WIGOR”, to czas spędzony przez Seniorów czynnie i twórczo.
    Każdy dzień wspólnej aktywności, to sposób na oczekiwanie na cieplejsze dni i wiosnę.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


     Szkolne Koło „Caritas” w DD „Senior-WIGOR”

     2019-04-18

     11 lutego przypada "Międzynarodowy Dzień Osób Chorych". Z tej okazji uczestników DD „Senior-WIGOR” odwiedzili wolontariusze szkolnego koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Okonku, którego opiekunem jest Pani Katarzyna Pastusiak. Miłą atmosferę spotkania uświetnił występ dzieci oraz drobne upominki wręczone seniorom. Młodzi ludzie są bardzo mile widzianymi gośćmi w placówce, dlatego już zaplanowano kolejne wizyty.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


      „Papierowe fantazje” Seniorów w DD „Senior-WIGOR”

      2019-04-18

      W ramach terapii zajęciowej Seniorzy rozpoczęli pracę metodą quillingu, czyli rodzajem papieroplastyki służącej tworzeniu ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych. Wprowadzona metoda pracy ma na celu usprawnianie motoryki małej poprzez kształtowanie i kontrolowanie ruchów dłoni, uelastycznianie palców, rozwijanie koordynacji obu rąk. Praca sprawia uczestnikom wiele przyjemności, a efekty przerosły oczekiwania.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


       Policja dla Seniorów

       2019-04-18

       W dniu 29.01.2018 r. w DD „Senior-WIGOR” odbyło się spotkanie Seniorów z funkcjonariuszem policji Komisariatu w Okonku, Panem Konradem Radzymińskim. Spotkanie miało charakter profilaktyczny i edukacyjny i dotyczyło metod ochrony przed oszustami działającymi na szkodę osób starszych metodą np. "na wnuczka" czy "na policjanta". Szczególną uwagę zwrócono także na to, jak uchronić się przed zawieraniem umów i zaciąganiem kredytów przez telefon. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i omawiania indywidualnych spraw związanych ze swoim bezpieczeństwem.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        KARNAWAŁ Z „SONATĄ” W DZIENNYM DOMU „SENIOR-WIGOR”

        2019-04-18

        W dniu 18 stycznia 2018 r. uczestnicy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” świętowali karnawał. Spotkanie uświetnił chór „SONATA”, który z sercem i energią nadawał rytm spotkaniu. Nie obyło się także bez wspólnego śpiewania, które daje wielką radość Seniorom i gościom.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”

         2019-04-17

         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
         w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017,
         Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie,
         realizuje projekt „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji MRPiPS oraz budżetu gminy.
         Podmiotami współpracującymi z MGOPS przy realizacji projektu są:
         • wychowawcy–opiekunowie Środowiskowych Grupy Wsparcia dla dzieci i młodzieży,
         • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
         • Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
         • Okoneckie Centrum Kultury,
         • Komisariat Policji w Okonku
         Czas realizacji projektu, to okres od czerwca do – grudnia 2017 r., w którym zostaną podjęte zaplanowane działania projektowe skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Okonek.

         W dniach od 8 do 10 czerwca br. zrealizowane zostało:
         Działanie 1: Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży „ZŁOŚĆ DA CI W KOŚĆ”, których celem była m.in. nauka postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami. Warsztaty prowadzone były przez psychologa, który uświadamiał dzieci jak bardzo ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach. Dzieci poznały metody relaksacji oraz uczyły się, jak można radzić sobie z negatywnymi emocjami. Zajęcia zostały przeprowadzone w 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. W warsztatach uczestniczyło blisko 150 dzieci.

         Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (25 fot.)...


          INTERDYSCYPLINARNE SZKOLENIE SŁUŻB POMOCOWYCH

          2019-04-17

          Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Okonku, w dniu 05 listopada 2018 r. w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY, zorganizował szkolenie na temat: „Przemoc w rodzinie, uzależnienia i środki psychoaktywne w myśl obowiązujących przepisów prawa w roku 2018”.
          Szkolenie adresowane było do pracowników instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (m.in. pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, służby zdrowia, MGKRPA), które miało na celu wyposażenie służb pomocowych w wiedzę na temat nowych rozwiązań stosowanych w ramach działań pomocowych, interwencyjnych oraz profilaktycznych. Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 32 osoby. Przedsięwzięcie wynikało z:
          Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2017 – 2020, którego celem głównym jest dążenie do ograniczenia skali i skutków przemocy na terenie miasta i gminy Okonek poprzez m.in. podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy;
          Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na 2018 rok, którego jednym z celów jest podejmowanie działań związanych z udzieleniem pomocy rodzinom, w których występują problemy wynikające z nadużywania alkoholu oraz problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie;
          Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na lata 2017-2018, którego celem jest m.in. dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanych tematem zagrożeń związanych z narkomanią, informowanie o dostępnych formach pomocy lokalnej społeczności ;
          Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020, którego jednym z priorytetów jest tworzenie regionalnej polityki społecznej, sprzyjającej rozwiązywaniu problemów rodzin dotkniętych przemocą oraz wpływanie na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problematyki przemocy: form, rodzajów i jej skutków.

          Szkolenie poprowadził Pan Aleksander Szczepański – emerytowany funkcjonariusz policji, specjalizujący się w problematyce przeciwdziałania agresji i przemocy oraz uzależnień.


          PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI

          2019-04-17

          Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2018, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, realizuje projekt „PRZEMOC BOLI – PASJA WYZWOLI”. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji MRPiPS oraz budżetu gminy.
          Podmiotami współpracującymi z MGOPS przy realizacji projektu są:
          • wychowawcy – opiekunowie Środowiskowych Grup Wsparcia dla dzieci i młodzieży;
          • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
          • Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
          • Okoneckie Centrum Kultury;
          • Ochotnicza Straż Pożarna;
          Czas realizacji projektu to okres od czerwca do grudnia 2018 r., w którym zostaną podjęte zaplanowane działania projektowe skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Okonek.

          W dniach od 15 do 19 czerwca br. zrealizowane zostało:
          Działanie 1: „Przemoc odbiera moc” - warsztaty psychologiczne, których celem było m.in. przygotowanie dzieci do funkcjonowania wolnego od przemocy poprzez nauczenie ich rozwiązywania konfliktów, kontroli negatywnych emocji jak i rozróżniania zachowań akceptowanych oraz nieakceptowanych społecznie. Warsztaty prowadzone były przez psychologa, który pomógł dzieciom w kształtowaniu prawidłowego systemu wartości oraz uczył pozytywnego nastawienia do siebie oraz otoczenia. Ponadto ukazał jak należy radzić sobie w sytuacjach stresowych i niebezpiecznych oraz w jaki sposób można uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Zajęcia zostały przeprowadzone w 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. W warsztatach uczestniczyło blisko 150 dzieci.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


           DZIEŃ PROMOCJI OSIĄGNIĘĆ – „PRZYJAZNA ZABAWA TO DOBRA SPRAWA”

           2019-04-17

           W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE” (Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017,
           Priorytet IV
           ), w dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie OCK w Okonku w ramach działania trzeciego odbył się „Dzień promocji osiągnięć - Przyjazna zabawa to dobra sprawa”. Działanie to miało na celu prezentację - w formie kiermaszu, wystawy, prezentacji, występu tanecznego, przedstawienia kabaretowego - efektów pracy dzieci i młodzieży trwającej w trakcie całego projektu, w tym cyklu zajęć twórczych. W/w przedsięwzięcie zakładało także integrację młodych ludzi, odreagowanie stresów i napięć, promocję osiągnięć, a przez to podniesienie samooceny dzieci i młodzieży oraz propagowanie działań rówieśniczych wolnych od agresji, przemocy, a także wskazanie najmłodszym mieszkańcom możliwości rozwoju i odkrywania tkwiących w nich talentów. Wydarzenie miało oprawę animacyjną, co sprzyjało wspaniałej zabawie. Nie zabrakło także konkursów, upominków i poczęstunku. W spotkaniu uczestniczyło 150 dzieci, głównie z 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec, oraz ich opiekunowie, a także przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele MGKRPA, pracownicy MGOPS, wolontariusze oraz zainteresowani rodzice. Młodych mieszkańców Gminy Okonek odwiedziła w trakcie wydarzenia Burmistrz Okonka Pani Małgorzata Sameć, która pogratulowała uczestnikom projektu pomysłów i talentów oraz życzyła dalszych sukcesów we wspólnych działaniach.
           Dzięki gościnności Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku spotkanie nabrało wymiaru wspaniałego wydarzenia.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


            „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE” – TRWAJĄCY CYKL ZAJĘĆ TWÓRCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

            2019-04-17

            W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą
            w rodzinie, projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”
            - od października trwa działanie drugie projektu pod nazwą „Cykl zajęć twórczych dla dzieci i młodzieży”, którego celem jest promowanie alternatywnych kierunków rozwoju, zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz przygotowujących do racjonalnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Dzięki zajęciom pobudzającym twórczość
            i aktywność, dzieci mają szansę nabycia pewności siebie i poczucia własnej wartości, nauczyć się zagospodarować pożytecznie czas wolny, a przez to dokonywać odpowiednich wyborów i nie ulegać wpływom otoczenia, co może przyczynić się do racjonalnych działań i ochrony siebie przed krzywdzeniem. Zajęcia prowadzone są w 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. Opiekunowie wspólnie
            z dziećmi realizują zajęcia o wybranej przez siebie tematyce (florystyczne, decupage, fotograficzne, plastyczne, sztuka układania serwetek, wikliniarstwo papierowe, qulling, malarstwo, taniec). Efekty pracy młodych ludzi zostaną przedstawione w formie kiermaszu, wystawy, prezentacji podczas imprezy integracyjnej dla uczestników projektu organizowanej 11 grudnia w Okoneckim Centrum Kultury w ramach działania trzeciego pod nazwą „Dzień promocji osiągnięć - Przyjazna zabawa to dobra sprawa”. Więcej informacji z przebiegu imprezy promującej osiągnięcia już wkrótce.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (56 fot.)...


             INTERDYSCYPLINARNE SZKOLENIE SŁUŻB POMOCOWYCH

             2019-04-17

             Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Okonku, w dniu 24 października 2017 r., w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY, zorganizował szkolenie na temat:
             „Zapewnienie bezpieczeństwa i pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej. Praktyczne rozwiązania dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną”.
             Szkolenie adresowane było do pracowników instytucji i organizacji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (m.in. pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, MGKRPA) ) i miało na celu wyposażenie służb pomocowych w wiedzę na temat nowych rozwiązań stosowanych w ramach działań pomocowych, interwencyjnych
             i profilaktycznych. Przedsięwzięcie szkoleniowe wynikało z:
             Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2017 - 2020, którego celem głównym jest dążenie do ograniczenia skali i skutków przemocy na terenie miasta i gminy Okonek poprzez m.in. podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy,
             Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na 2017 rok, którego jednym z celów jest podejmowanie działań związanych
             z udzieleniem pomocy rodzinom w których występują problemy wynikające z nadużywania alkoholu oraz problemy związane z występowaniem przemocy,
             Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na lata 2017-2018, którego celem jest m.in. dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zajmującym się tematem zagrożeń związanych z narkomanią, informowanie o dostępnych formach pomocy lokalnej społeczności,
             Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2020, którego jednym z priorytetów jest tworzenie regionalnej polityki społecznej, sprzyjającej rozwiązywaniu problemów rodzin dotkniętych przemocą oraz wpływanie na podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie.

             Szkolenie przeprowadził Pan Jerzy Rzymek – prawnik, policjant, pomysłodawca stworzenia punktów interwencji kryzysowej funkcjonujących przy jednostkach policji i zwalczających przestępczość narkotykową oraz pomieszczeń określanych mianem „Niebieskich Pokoi”, które dzisiaj funkcjonują w większości jednostek na terenie całego kraju; współpomysłodawca stworzenia struktur do zwalczania patologii, demoralizacji i przestępczości nieletnich. Doświadczony wykładowca, konsultant i praktyk.

             Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


              Zespół Interdyscyplinarny dla Uczestników DD „Senior-WIGOR”

              2019-04-17

              Przedstawiciele okoneckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
              w Rodzinie zorganizowali spotkanie dla Uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Okonku
              w trakcie którego przekazali Seniorom szereg informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy
              w rodzinie. Zważając na specyfikę grupy odbiorców, spotkanie przebiegało w atmosferze budowania poczucia bezpieczeństwa oraz zaakcentowania szerokich możliwości otrzymania pomocy w sytuacji kryzysowej.
              Uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” dowiedzieli się czym jest przemoc wobec osób starszych, jak należy jej zapobiegać, poznali także mity i fakty na temat zjawiska przemocy oraz uzyskali informację, gdzie można uzyskać wsparcie.
              Spotkanie, które miało miejsce w dniu 25.08.2017 r. przygotowali i poprowadzili: Pani Monika Kubacka - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Pan Konrad Radzymiński - funkcjonariusz Komisariatu Policji w Okonku.

              Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY OKONEK, UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKONKU ORAZ UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR-WIGOR W OKONKU W 2019 R

               2019-04-01

               Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie posiłków dla dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Okonek, uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku oraz uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Okonku.
               Więcej informacji w załączniku Zapytanie ofertowe

               Dołączone pliki:


               „Dobry start” dla ucznia

               2019-04-01

               Dnia 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program "Dobry start" to nieopodatkowane 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia.

               Świadczenie „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodów.               Więcej informacji o programie na stronie:
               Dobry Start


               INTERDYSCYPLINARNE SZKOLENIE SŁUŻB POMOCOWYCH

               2019-04-01

               Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Okonku, w dniu 05 listopada 2018 r. w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY, zorganizował szkolenie na temat: „Przemoc w rodzinie, uzależnienia i środki psychoaktywne w myśl obowiązujących przepisów prawa w roku 2018”.
               Szkolenie adresowane było do pracowników instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (m.in. pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, służby zdrowia, MGKRPA), które miało na celu wyposażenie służb pomocowych w wiedzę na temat nowych rozwiązań stosowanych w ramach działań pomocowych, interwencyjnych oraz profilaktycznych. Łącznie w szkoleniu uczestniczyły 32 osoby. Przedsięwzięcie wynikało z:
               Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2017 – 2020, którego celem głównym jest dążenie do ograniczenia skali i skutków przemocy na terenie miasta i gminy Okonek poprzez m.in. podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy;
               Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na 2018 rok, którego jednym z celów jest podejmowanie działań związanych z udzieleniem pomocy rodzinom, w których występują problemy wynikające z nadużywania alkoholu oraz problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie;
               Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na lata 2017-2018, którego celem jest m.in. dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanych tematem zagrożeń związanych z narkomanią, informowanie o dostępnych formach pomocy lokalnej społeczności ;
               Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020, którego jednym z priorytetów jest tworzenie regionalnej polityki społecznej, sprzyjającej rozwiązywaniu problemów rodzin dotkniętych przemocą oraz wpływanie na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problematyki przemocy: form, rodzajów i jej skutków.

               Szkolenie poprowadził Pan Aleksander Szczepański – emerytowany funkcjonariusz policji, specjalizujący się w problematyce przeciwdziałania agresji i przemocy oraz uzależnień.


               INFORMACJA

               2019-04-01

               Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39.2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku z dnia 10 grudnia 2018 r. wyznacza się dzień 15 grudnia 2018 r. dniem pracy od godz. 7.00 do godz. 16.00, a dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
               W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
               Za utrudnienia przepraszamy.


               KARTA DUŻEJ RODZINY – nowość

               2019-04-01

               Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Jednocześnie przypominamy, że:
               Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
               -w wieku do ukończenia 18 roku życia,
               - w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
               - bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
               Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała w/w warunki. Jeżeli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.
               Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej w/w warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
               Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
               Więcej informacji na stronie:
               MRPIPS-Karta Dużej Rodziny

               Wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku przy ul. Leśnej 46.


               KAMPANIA

               2018-10-19

               Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikowanymi w ramach kampanii informacyjnej "Bezpieczny i aktywny Senior".
               Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

               Filary kampanii stanowią:
               -Bezpieczeństwo- dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochrony interesów seniorów- konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.
               -Aktywność- uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie do starości i zachowania samodzielności.               Bezpieczny i aktywny senior- MPIPS

               Dołączone pliki:


               Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

               2018-10-19

               Informacja o programie - ulotka

               Dołączone pliki:


               DZIEŃ PROMOCJI OSIĄGNIĘĆ – „PRZYJAZNA ZABAWA TO DOBRA SPRAWA”

               2018-01-17

               W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE” (Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017,
               Priorytet IV
               ), w dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie OCK w Okonku w ramach działania trzeciego odbył się „Dzień promocji osiągnięć - Przyjazna zabawa to dobra sprawa”. Działanie to miało na celu prezentację - w formie kiermaszu, wystawy, prezentacji, występu tanecznego, przedstawienia kabaretowego - efektów pracy dzieci i młodzieży trwającej w trakcie całego projektu, w tym cyklu zajęć twórczych. W/w przedsięwzięcie zakładało także integrację młodych ludzi, odreagowanie stresów i napięć, promocję osiągnięć, a przez to podniesienie samooceny dzieci i młodzieży oraz propagowanie działań rówieśniczych wolnych od agresji, przemocy, a także wskazanie najmłodszym mieszkańcom możliwości rozwoju i odkrywania tkwiących w nich talentów. Wydarzenie miało oprawę animacyjną, co sprzyjało wspaniałej zabawie. Nie zabrakło także konkursów, upominków i poczęstunku. W spotkaniu uczestniczyło 150 dzieci, głównie z 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec, oraz ich opiekunowie, a także przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele MGKRPA, pracownicy MGOPS, wolontariusze oraz zainteresowani rodzice. Młodych mieszkańców Gminy Okonek odwiedziła w trakcie wydarzenia Burmistrz Okonka Pani Małgorzata Sameć, która pogratulowała uczestnikom projektu pomysłów i talentów oraz życzyła dalszych sukcesów we wspólnych działaniach.
               Dzięki gościnności Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku spotkanie nabrało wymiaru wspaniałego wydarzenia.

               Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia w zakładce: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


               KARTA DUŻEJ RODZINY - AKTUALNOŚCI

               2018-01-17

               Informujemy, że od dnia 01.08.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny jak i również wzory nowych oświadczeń, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W/w wzory dostępne są w zakładce Druki – Karta Dużej Rodziny.
               Ponadto informujemy, że od 1 sierpnia do końca lipca 2019 r. – przez cały rok - dla wszystkich beneficjentów Karty Dużej Rodziny sieć sklepów Lidl oferować będzie specjalne rabaty na szczególnie ważne dla rodzin grupy asortymentowe. Do programu w lipcu dołączyła także firma Komex, która udziela zniżek w sklepach 5-10-15. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9022,wiecej-znizek-dla-rodzin.html oraz https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny na której mogą Państwo sprawdzić, gdzie można skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
               PRZYPOMINAMY także o możliwości składania wniosków o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny.
               Wielkopolska Karta Rodziny, to Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Adresatami Programu są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.
               Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
               http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/ w zakładce Partnerzy.


               Wnioski o wydanie:
               • Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
               • Wielkopolskiej Karty Rodziny
               można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju nr 7, tel. 67 266 95 28.


               NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – AKTUALIZACJA po zmianie ustaw systemu wsparcia rodzin

               2018-01-17

               Szanowni Świadczeniobiorcy,

               informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. opublikowano podpisaną dnia 24 lipca 2017 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
               z systemami wsparcia rodzin
               (DZ.U. z 2017 poz. 1428)
               z której wynika między innymi, że:

               OD 1 SIERPNIA 2017 r. NASTĄPI ZMIANA ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, o których informujemy poniżej.

               Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą: - CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU.

               Dołączone pliki:


               NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

               2018-01-17

               Jak już informowaliśmy wcześniej, z dniem 1 sierpnia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o świadczenia na okres świadczeniowy 2017/18.

               Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

               Rodzina 500 plus- MRPIPS


               Rodzina 500 plus- MRPIPS


               PROGRAM „Za Życiem”

               2018-01-17

               Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.
               o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jej podstawie Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

               Program obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego.
               Program zapewnia także koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.

               Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim
               i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
               i rodzin „Za życiem”.               Więcej informacji w załączniku: Informator „Za Życiem”

               Dołączone pliki:


               Otwarcie Dziennego Domu

               2018-01-17

               W dniu 20 grudnia 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” z siedzibą w Okonku przy ul. Spokojnej 1.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (31 fot.)...

               Dołączone pliki:


               Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016r. poz. 1860)

               2018-01-16

               Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa dotycząca jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zadanie to będzie realizowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku.

               Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będzie przysługiwać matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w wysokości 4.000 zł.

               Warunkiem jego przyznania będzie pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną.

               Kobiety w powikłanej ciąży będą mogły korzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Jego zadaniem ma być m.in. pomoc w ustaleniu, na jakie wsparcie kobieta może liczyć oraz występowanie o nie do odpowiednich podmiotów, w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.

               Wnioski o przyznanie w/w świadczenia można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku od dnia 02.01.2017r. w godzinach:
               poniedziałku w godz. 7-16
               wtorek w godz. 7-15
               środka w godz. 7-15
               czwartek w godz. 7-15
               piątek w godz. 7-14


               POMOC ŻYWNOŚCIOWA – zmiana kryterium dochodowego.

               2018-01-16

               Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że zgodnie opublikowanymi nowymi wytycznymi do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zmianie uległo kryterium dochodowe kwalifikujące osoby potrzebujące do odbioru żywności.

               W związku z tym, aktualnie pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
               • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
               • 1028 zł dla osoby w rodzinie

               Więcej informacji w załączniku.

               Dołączone pliki:


               NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY I ZASIŁKOWY 2017/2018

               2017-08-10

               Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje o terminach
               i zasadach ubiegania się o świadczenia na okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018. Pracownicy Wydziału Świadczeń udzielają informacji w godzinach urzędowania Ośrodka, także telefonicznie (67- 266 0264, 67-264 1231,
               67-264 1162). Wnioski należy składać w siedzibie MGOPS przy ul. Leśnej 46, pokój nr 2.

               Jednocześnie informujemy, że: (CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU)

               Ponadto, zapraszamy do zapoznania się
               z informacjami i materiałami zamieszczonymi na naszej stronie w zakładkach:
                Świadczenia
                Druki
                Wymagane dokumenty
                Prawo

               Dołączone pliki:


               Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Okonku

               2017-01-30

               Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w grudniu 2016 r. rozpocznie swoją działalność ośrodek wsparcia Dzienny Dom „Senior-WIGOR” z siedzibą w Okonku przy ul. Spokojnej 1.
               Oferta Dziennego Domu jest skierowana do mieszkańców miasta i gminy Okonek, osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty zamieszczonymi w załączniku.
               Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

               Dołączone pliki:


               POMOC ŻYWNOŚCIOWA

               2017-01-30

               Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że uprawnieni mieszkańcy Miasta i Gminy Okonek będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na naszym terenie.

               Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
               Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wystawianych przez MGOPS.
               Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

               951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
               771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

               Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych (1 paczka na każdego członka rodziny) zawierających co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych (m.in. makaron, kasza, ryż, mleko, ser, konserwy mięsne, cukier, olej) będzie wydawana przez:
               CARITAS PARAFII p.w. Matki Bożej od wykupu niewolników w Okonku, ul. Niepodległości 54
               i rozpocznie się pod koniec sierpnia b.r.

               Daty i godziny wydawania zostaną podane w terminie późniejszym oraz w trakcie odbioru skierowań.

               Osoby uprawnione, zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej, zapraszamy do odbioru skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych w siedzibie MGOPS w Okonku, przy
               ul. Leśnej 46, w godzinach urzędowania ośrodka. Informacja telefoniczna: 67 266 92 22, 67 266 95 26.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                Wielkopolska Karta Rodziny

                2017-01-30

                Przypominamy o możliwości korzystania z Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, którego adresatami są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.

                Program Wielkopolska Karta Rodziny ma na celu ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i usług za sprawą zniżek na korzystanie z oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej wprowadzonych przez podmioty przystępujące do Programu.

                Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
                strona http://www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html w zakładce Katalog Partnerów.

                Wnioski o wydanie:
                • Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
                • Wielkopolskiej Karty Rodziny
                można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju
                nr 7, tel. 67 266 95 28.


                Karta Dużej Rodziny- nowe zniżki

                2017-01-30

                Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem nowych udogodnień oferowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

                Więcej informacji dostępnych na:
                http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8000,karta-duzej-rodziny-nowe-znizki-dla-rodzin.html


                Rodzina 500 Plus

                2017-01-30

                Dnia 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizująca program "Rodzina 500 Plus". Program "Rodzina 500 Plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

                Więcej informacji o programie na stronie:
                https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

                logo


                przejdź do góry...

                Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

                Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji