Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Archiwum


Dzienny Dom "Senior-WIGOR"-informacja

2018-01-17

Informacja w sprawie ustalenia kosztu posiłku w Ośrodku Wsparcia Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Okonku.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE BURMISTRZA OKONKA

2018-01-17

Informujemy, że w dniu 20.12.2017 r. Burmistrz Okonka ogłosił rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Okonek w 2018 r.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Dołączone pliki:


DZIEŃ PROMOCJI OSIĄGNIĘĆ – „PRZYJAZNA ZABAWA TO DOBRA SPRAWA”

2018-01-17

W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE” (Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017,
Priorytet IV
), w dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie OCK w Okonku w ramach działania trzeciego odbył się „Dzień promocji osiągnięć - Przyjazna zabawa to dobra sprawa”. Działanie to miało na celu prezentację - w formie kiermaszu, wystawy, prezentacji, występu tanecznego, przedstawienia kabaretowego - efektów pracy dzieci i młodzieży trwającej w trakcie całego projektu, w tym cyklu zajęć twórczych. W/w przedsięwzięcie zakładało także integrację młodych ludzi, odreagowanie stresów i napięć, promocję osiągnięć, a przez to podniesienie samooceny dzieci i młodzieży oraz propagowanie działań rówieśniczych wolnych od agresji, przemocy, a także wskazanie najmłodszym mieszkańcom możliwości rozwoju i odkrywania tkwiących w nich talentów. Wydarzenie miało oprawę animacyjną, co sprzyjało wspaniałej zabawie. Nie zabrakło także konkursów, upominków i poczęstunku. W spotkaniu uczestniczyło 150 dzieci, głównie z 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec, oraz ich opiekunowie, a także przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele MGKRPA, pracownicy MGOPS, wolontariusze oraz zainteresowani rodzice. Młodych mieszkańców Gminy Okonek odwiedziła w trakcie wydarzenia Burmistrz Okonka Pani Małgorzata Sameć, która pogratulowała uczestnikom projektu pomysłów i talentów oraz życzyła dalszych sukcesów we wspólnych działaniach.
Dzięki gościnności Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku spotkanie nabrało wymiaru wspaniałego wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia w zakładce: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 r.

2018-01-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności-informacja

2018-01-17

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 4 grudnia do 6 grudnia 2017r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


„DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE” – TRWAJĄCY CYKL ZAJĘĆ TWÓRCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2018-01-17

W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą
w rodzinie, projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”
- od października trwa działanie drugie projektu pod nazwą „Cykl zajęć twórczych dla dzieci i młodzieży”, którego celem jest promowanie alternatywnych kierunków rozwoju, zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz przygotowujących do racjonalnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Dzięki zajęciom pobudzającym twórczość
i aktywność, dzieci mają szansę nabycia pewności siebie i poczucia własnej wartości, nauczyć się zagospodarować pożytecznie czas wolny, a przez to dokonywać odpowiednich wyborów i nie ulegać wpływom otoczenia, co może przyczynić się do racjonalnych działań i ochrony siebie przed krzywdzeniem. Zajęcia prowadzone są w 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. Opiekunowie wspólnie
z dziećmi realizują zajęcia o wybranej przez siebie tematyce (florystyczne, decupage, fotograficzne, plastyczne, sztuka układania serwetek, wikliniarstwo papierowe, qulling, malarstwo, taniec). Efekty pracy młodych ludzi zostaną przedstawione w formie kiermaszu, wystawy, prezentacji podczas imprezy integracyjnej dla uczestników projektu organizowanej 11 grudnia w Okoneckim Centrum Kultury w ramach działania trzeciego pod nazwą „Dzień promocji osiągnięć - Przyjazna zabawa to dobra sprawa”. Więcej informacji z przebiegu imprezy promującej osiągnięcia już wkrótce.
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z zajęć twórczych w zakładce: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


Młodzi WOLONTARIUSZE w DD „Senior-WIGOR”

2018-01-17

Z okazji "Dnia Seniora" wolontariusze, uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Okonku odwiedzili Uczestników DD „Senior-WIGOR”.

Młodzi ludzie spędzili czas z Seniorami, dla których kontakt z młodym pokoleniem jest nie do przecenienia. Opowieści, rozmowy i śpiewy wypełniły wspólne chwile. Zaplanowano ciąg dalszy wzajemnych kontaktów i spotkań pod hasłem „MŁODY-SENIOR”.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce: DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Występ Chóru „SONATA” w DD „Senior-WIGOR”

2018-01-17

Dnia 14 listopada Chór "Sonata" z Okonka zaszczycił uczestników DD „Senior-Wigor” swoją obecnością i prezentacją przepięknego repertuaru.

Większa część utworów znana była wszystkim, więc Seniorzy z wielką radością przyłączyli się do wspólnego śpiewania.

W spotkaniu uczestniczyła także Pani Bronisława Ćwikła - Zastępca Burmistrza Okonka, która składając serdeczne życzenia z okazji Dnia Seniora, podkreśliła wagę integracji społecznej i międzypokoleniowej. Dopełnieniem tej uroczystości był słodki poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce: DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Ogłoszenie Burmistrza Okonka o otwartym konkursie ofert

2018-01-17

Burmistrz Okonka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społeczne "Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku dla mieszkańców Gminy Okonek".

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2018-01-17

„Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat,
ale po prostu odpowiadaj na potrzeby ludzi, którzy są blisko Ciebie.
Dawać samego siebie to więcej, niż tylko dawać.”

Matka Teresa z Kalkuty

Drodzy Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, święta ludzi pracujących w strukturach pomocy społecznej, składam Państwu serdeczne wyrazy wdzięczności za działania pomocowe na rzecz lokalnej społeczności oraz otwartość na wyzwania stawiane przed realizowaną przez nas służbą.
Życzę Państwu wiary w drugiego człowieka, siły w codziennej pracy, niesłabnącego entuzjazmu oraz satysfakcji z niesienia pomocy.
Brygida Kotschy - Kierownik MGOPS w Okonku


SENIORZY Z OKONKA Z WIZYTĄ W DD „Senior-Wigor” W ZŁOTOWIE

2018-01-17

W dniu 7 listopada, grupa seniorów z Ośrodka Wsparcia „Senior-WIGOR” w Okonku wzięła udział w spotkaniu integracyjnym w siostrzanej placówce w Złotowie.

Wyjazd stanowił rewizytę i przebiegał w przesympatycznej atmosferze. Wspólne śpiewanie, wymiana doświadczeń, rozmowy i słodki poczęstunek wypełniały wspólnie spędzony czas. Bardzo zadowoleni i bogatsi w nowe znajomości Seniorzy planują ciąg dalszy wzajemnych kontaktów i spotkań.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z wyjazdu w zakładce: DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


INFORMACJA

2018-01-17

Informacja w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

Dołączone pliki:


INTERDYSCYPLINARNE SZKOLENIE SŁUŻB POMOCOWYCH

2018-01-17

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Okonku, w dniu 24 października 2017 r., w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY, zorganizował szkolenie na temat:
„Zapewnienie bezpieczeństwa i pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej. Praktyczne rozwiązania dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną”.
Szkolenie adresowane było do pracowników instytucji i organizacji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (m.in. pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, członków MGKRPA) i miało na celu wyposażenie służb pomocowych w wiedzę na temat nowych rozwiązań stosowanych w ramach działań pomocowych, interwencyjnych
i profilaktycznych.
Więcej informacji i fotogaleria w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny.


DZIEŃ SENIORA W DD „Senior-WIGOR”

2018-01-17

Z okazji Dnia Seniora w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Okonku miało miejsce bardzo sympatyczne spotkanie. Uczestników odwiedziły przedszkolaki, których obecność przyniosła wiele radości i uśmiechów. Wspólna zabawa, prezenty i serdeczne życzenia pozwoliły Seniorom poczuć się wyjątkowo.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce SENIOR-WIGOR.


WYPŁATA 500+ - GRUDZIEŃ 2017 r.

2018-01-17

Informujemy, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ za miesiąc grudzień 2017 r. nastąpi w dniach 5-6 grudzień.

Informacja telefoniczna: 067-2660264, 067-2641231


Spotkanie seniorów z Okonka i Złotowa

2018-01-17

Dnia 21 września odwiedzili nas goście z Dziennego Domu "Senior Wigor" ze Złotowa. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Śpiew i tańce towarzyszyły nam przez cały czas. Miłym akcentem był słodki poczęstunek. Następne spotkanie odbędzie się w Złotowie. Już dostaliśmy zaproszenie.
Mamy nadzieję, że nasza znajomość będzie owocowała przez długie lata.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce SENIOR-WIGOR.


WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH – informacja

2018-01-17

Informujemy, że wypłata świadczenia w formie zasiłków stałych za październik 2017 r. nastąpi w dniu 27.10.2017 r.. Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie wypłat realizowanych w formie przekazów pocztowych i przelewów na konto. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie MGOPS w Okonku przy
ul. Leśnej 46 lub telefonicznie: 67 266 9526, 67 266 9222, 67 266 9528.
Okonek, dnia 13.10.2017 r.


Wydawanie żywności-informacja

2018-01-17

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 11 października do 13 października 2017r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

2018-01-17

STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

Dołączone pliki:


Zespół Interdyscyplinarny dla Uczestników DD „Senior-WIGOR”

2018-01-17

Przedstawiciele okoneckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie zorganizowali spotkanie dla Uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Okonku
w trakcie którego przekazali Seniorom szereg informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Zważając na specyfikę grupy odbiorców, spotkanie przebiegało w atmosferze budowania poczucia bezpieczeństwa oraz zaakcentowania szerokich możliwości otrzymania pomocy w sytuacji kryzysowej.
Więcej informacji w zakładce: DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”


POMOC ŻYWNOŚCIOWA – podprogram 2017

2018-01-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 16.08.2017 r. rozpoczyna wydawanie skierowań do odbioru żywności - wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Okonek.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


KARTA DUŻEJ RODZINY - AKTUALNOŚCI

2018-01-17

Informujemy, że od dnia 01.08.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny jak i również wzory nowych oświadczeń, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W/w wzory dostępne są w zakładce Druki – Karta Dużej Rodziny.
Ponadto informujemy, że od 1 sierpnia do końca lipca 2019 r. – przez cały rok - dla wszystkich beneficjentów Karty Dużej Rodziny sieć sklepów Lidl oferować będzie specjalne rabaty na szczególnie ważne dla rodzin grupy asortymentowe. Do programu w lipcu dołączyła także firma Komex, która udziela zniżek w sklepach 5-10-15. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9022,wiecej-znizek-dla-rodzin.html oraz https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny na której mogą Państwo sprawdzić, gdzie można skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
PRZYPOMINAMY także o możliwości składania wniosków o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny.
Wielkopolska Karta Rodziny, to Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Adresatami Programu są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.
Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/ w zakładce Partnerzy.


Wnioski o wydanie:
• Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
• Wielkopolskiej Karty Rodziny
można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju nr 7, tel. 67 266 95 28.


III zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2018-01-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – AKTUALIZACJA po zmianie ustaw systemu wsparcia rodzin

2018-01-17

Szanowni Świadczeniobiorcy,

informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. opublikowano podpisaną dnia 24 lipca 2017 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodzin
(DZ.U. z 2017 poz. 1428)
z której wynika między innymi, że:

OD 1 SIERPNIA 2017 r. NASTĄPI ZMIANA ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, o których informujemy poniżej.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą: - CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU.

Dołączone pliki:


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

2018-01-17

Jak już informowaliśmy wcześniej, z dniem 1 sierpnia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o świadczenia na okres świadczeniowy 2017/18.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Rodzina 500 plus- MRPIPS


Rodzina 500 plus- MRPIPS


Półrocze funkcjonowania Dziennego Domu „Senior - WIGOR”

2018-01-17

Minęło pół roku funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Okonku. Dla Uczestników był to czas na zaaklimatyzowanie się, wzajemne poznanie oraz integrację. Dla realizatorów natomiast, stanowiło okres poznawania seniorów, ich możliwości, zainteresowań i oczekiwań.

Trwająca realizacja założeń programowych oraz bieżące świadczenie usług pozwoliło na dostosowanie form i metod pracy w nawiązaniu do możliwości i oczekiwań Uczestników, wyciagnięcie wniosków
oraz dalsze planowanie i doskonalenie oferty.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce Dzienny Dom SENIOR WIGOR


„DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”

2018-01-17

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku rozpoczął realizację projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2017, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania projektowe skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Okonek zaplanowano do realizacji
w okresie czerwiec – grudzień 2017 r. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji MRPiPS oraz budżetu gminy.

Informacje bieżące z przebiegu realizacji projektu znajdują się w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny". Zachęcamy do zapoznania się.


Informacje nt. działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

2018-01-17

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Więcej informacji w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny"


PROGRAM „Za Życiem”

2018-01-17

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jej podstawie Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Program obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego.
Program zapewnia także koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”.Więcej informacji w załączniku: Informator „Za Życiem”

Dołączone pliki:


III INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY

2018-01-17

W dniu 26 maja 2017 r. odbył się III Integracyjny Piknik Rodzinny. Pogoda dopisała, mieszkańcy przybyli licznie, wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale. Organizatorom i wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia gratulujemy, a sponsorom dziękujemy.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  PIKNIK RODZINNY – zapraszamy 26 maja 2017 r.

  2018-01-17

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w III INTEGRACYJNYM PIKNIKU RODZINNYM, który odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) od godziny 10.00 na terenie rekreacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Leśnej 40 w Okonku.
  W programie imprezy przewidziano między innymi konkursy z nagrodami, występy artystyczne, wiele atrakcyjnych zabaw integracyjnych dla dzieci i dorosłych, a także kawiarenkę i grillowanie.
  Organizatorami imprezy pod patronatem Burmistrza Okonka Pani Małgorzaty Sameć, są: Warsztat Terapii Zajęciowej - MGOPS, Okoneckie Centrum Kultury, Przedszkole Niepubliczne „Pszczółka Maja”. Program spotkania uświetnią współorganizatorzy i sponsorzy.
  Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wspólna zabawa, to okazja do integracji, ale także relaksu i czynnego odpoczynku. Zachęcamy 😊.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   KAMPANIA

   2018-01-17

   Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikowanymi w ramach kampanii informacyjnej "Bezpieczny i aktywny Senior".
   Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

   Więcej informacji na temat kampanii w zakładce: "Dzienny Dom SENIOR-WIGOR"


   KAMPANIA „WYBIERAM POMOC”

   2018-01-17

   Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram Pomoc”. Więcej informacji na temat kampanii w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny"


   Wydawanie żywności-informacja

   2018-01-17

   POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
   W dniach od 6 marca do 9 marca 2017r.
   będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Wydawanie żywności-informacja

   2018-01-17

   POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
   W dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2017r.
   będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Otwarcie Dziennego Domu

   2018-01-17

   W dniu 20 grudnia 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” z siedzibą w Okonku przy ul. Spokojnej 1.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (31 fot.)...

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA

   2018-01-16

   INFORMACJA dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

   Dołączone pliki:


   Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016r. poz. 1860)

   2018-01-16

   Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa dotycząca jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zadanie to będzie realizowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku.

   Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będzie przysługiwać matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w wysokości 4.000 zł.

   Warunkiem jego przyznania będzie pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną.

   Kobiety w powikłanej ciąży będą mogły korzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Jego zadaniem ma być m.in. pomoc w ustaleniu, na jakie wsparcie kobieta może liczyć oraz występowanie o nie do odpowiednich podmiotów, w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.

   Wnioski o przyznanie w/w świadczenia można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku od dnia 02.01.2017r. w godzinach:
   poniedziałku w godz. 7-16
   wtorek w godz. 7-15
   środka w godz. 7-15
   czwartek w godz. 7-15
   piątek w godz. 7-14


   POMOC ŻYWNOŚCIOWA – zmiana kryterium dochodowego.

   2018-01-16

   Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że zgodnie opublikowanymi nowymi wytycznymi do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zmianie uległo kryterium dochodowe kwalifikujące osoby potrzebujące do odbioru żywności.

   W związku z tym, aktualnie pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
   • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
   • 1028 zł dla osoby w rodzinie

   Więcej informacji w załączniku.

   Dołączone pliki:


   STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

   2017-09-12

   STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA


    Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

    2017-08-10

    Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji w zakładce: "Nabory na stanowiska".


    II Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Okonku

    2017-08-10

    Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku ogłosił II nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji w zakładce: "Nabory na stanowiska".


    OGŁOSZENIE

    2017-08-10

    Ogłoszenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

    Dołączone pliki:


    NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY I ZASIŁKOWY 2017/2018

    2017-08-10

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje o terminach
    i zasadach ubiegania się o świadczenia na okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018. Pracownicy Wydziału Świadczeń udzielają informacji w godzinach urzędowania Ośrodka, także telefonicznie (67- 266 0264, 67-264 1231,
    67-264 1162). Wnioski należy składać w siedzibie MGOPS przy ul. Leśnej 46, pokój nr 2.

    Jednocześnie informujemy, że: (CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU)

    Ponadto, zapraszamy do zapoznania się
    z informacjami i materiałami zamieszczonymi na naszej stronie w zakładkach:
     Świadczenia
     Druki
     Wymagane dokumenty
     Prawo

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA

    2017-08-10

    Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że w dniach 17 – 18 lipca 2017 r. nie nastąpi wypłata zasiłków stałych.
    O terminie wypłaty poinformujemy świadczeniobiorców niezwłocznie po ustaleniu daty.
    Za utrudnienia przepraszamy.
    Informacji udzielają pracownicy socjalni MGOPS:
    tel. 67 266 9222, 67 266 9526, 67 266 9528, 67 264 1162.


    INFORMACJA

    2017-08-10

    Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że w dniach 24 – 25 lipca 2017 r. nastąpi wypłata zasiłków stałych. za miesiąc lipiec 2017 r.


    II zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

    2017-08-10

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

    Dołączone pliki:


    Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

    2017-08-10

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

    Dołączone pliki:


    Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Okonku

    2017-01-30

    Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w grudniu 2016 r. rozpocznie swoją działalność ośrodek wsparcia Dzienny Dom „Senior-WIGOR” z siedzibą w Okonku przy ul. Spokojnej 1.
    Oferta Dziennego Domu jest skierowana do mieszkańców miasta i gminy Okonek, osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty zamieszczonymi w załączniku.
    Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA

    2017-01-30

    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. ośrodek będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00.
    Za utrudnienia przepraszamy.


    21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

    2017-01-30

    Drodzy Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

    W dniu Pracownika Socjalnego, święta wszystkich osób pracujących w sektorze pomocy społecznej składam Państwu gorące podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Państwa aktywność i poświęcenie w pracy na rzecz odbiorców pomocy pozwala realizować misję wskazaną dla naszych działań i daje poczucie, że pomimo napotykanych trudności możliwe jest profesjonalne udzielanie wsparcia dla będących w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców naszej społeczności.

    Życząc Państwu wytrwałości w działaniach i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności, pozostaję w przekonaniu, że Państwa wrażliwość i wyrozumiałość oraz otwartość na nowe wyzwania przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku naszej grupy zawodowej.

    Kierownik MGOPS w Okonku
    Brygida Kotschy


    Wydawanie żywności-informacja

    2017-01-30

    POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
    W dniach od 05 do 08 grudnia 2016 r.
    będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

    Dołączone pliki:


    Wydawanie żywności-informacja

    2017-01-30

    POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
    W dniach od 17 do 20 października 2016 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA dotycząca składania wniosków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku na okres zasiłkowy 2016/2017

    2017-01-30

    1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od 1 sierpnia 2016 r.

    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
    - kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
    - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu
    - zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wyegzekwowanych alimentach za rok 2015
    - odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
    - zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

    2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą przyjmowane od 1 września 2016 r.

    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
    - kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
    - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu
    -odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie oraz zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
    - zaświadczenie o nauce dziecka powyżej 16 roku życia
    - dokumenty potwierdzające utratę bądź uzyskanie dochodu

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

    3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego będą przyjmowane od 1 września do 15 września 2016 r.

    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
    -zaświadczenie bądź oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto w miesiącu sierpień 2016 r.
    -zaświadczenie o nauce dziecka w szkole ponadgimnazjalnej

    Kontakt telefoniczny: (067) 2660264

    Warunkiem przyznania w/w świadczeń jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Okonek.


    BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA RODZICÓW, KTÓRYCH NIEPOKOI ROZWÓJ ICH DZIECI

    2017-01-30

    Konsultacje zorganizowane przez Stowarzyszenie ProFUTURO w dniu 17 września 2016r. poprowadzi Pani mgr Anna Krzemińska specjalista z długoletnim doświadczeniem.

    W trakcie spotkania zostaną wykorzystane narzędzia diagnostyczne do wczesnego wykrywania autyzmu:SACS oraz Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

    Więcej informacji w załączniku.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Bezpłatny projekt

     2017-01-30

     Wszystkie bezrobotne osoby z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 24 roku życia, które chciałyby zdobyć nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i nauczyć się języka angielskiego zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pod nazwą Wzrost kompetencji kluczowych u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego. Więcej informacji uzyskają Państwo w załączniku.

     Dołączone pliki:


     Bezpłatny projekt

     2017-01-30

     Wszystkie chętne osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia z wybranych powiatów województwa wielkopolskiego, które chciałyby uzyskać środki na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Więcej informacji uzyskają Państwo w załączniku.

     Dołączone pliki:


     POMOC ŻYWNOŚCIOWA

     2017-01-30

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że uprawnieni mieszkańcy Miasta i Gminy Okonek będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na naszym terenie.

     Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
     Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wystawianych przez MGOPS.
     Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

     951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
     771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych (1 paczka na każdego członka rodziny) zawierających co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych (m.in. makaron, kasza, ryż, mleko, ser, konserwy mięsne, cukier, olej) będzie wydawana przez:
     CARITAS PARAFII p.w. Matki Bożej od wykupu niewolników w Okonku, ul. Niepodległości 54
     i rozpocznie się pod koniec sierpnia b.r.

     Daty i godziny wydawania zostaną podane w terminie późniejszym oraz w trakcie odbioru skierowań.

     Osoby uprawnione, zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej, zapraszamy do odbioru skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych w siedzibie MGOPS w Okonku, przy
     ul. Leśnej 46, w godzinach urzędowania ośrodka. Informacja telefoniczna: 67 266 92 22, 67 266 95 26.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      „KOPERTA ŻYCIA” w Okonku

      2017-01-30

      Gmina Okonek kontynuuje rozpoczętą w roku ubiegłym akcję „KOPERTA ŻYCIA”.

      To akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

      Więcej informacji w załączniku.

      Koperty są wydawane przez pracowników socjalnych MGOPS we współpracy z pielęgniarkami środowiskowymi oraz lekarzami rodzinnymi ośrodków zdrowia w Okonku i Lotyniu.
      Osoby zainteresowane otrzymaniem „KOPERTY ŻYCIA” zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, tel. 67 266 92 22 lub zgłoszenie takiej potrzeby dla pielęgniarki środowiskowej wybranego ośrodka zdrowia.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      Wielkopolska Karta Rodziny

      2017-01-30

      Przypominamy o możliwości korzystania z Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, którego adresatami są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.

      Program Wielkopolska Karta Rodziny ma na celu ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i usług za sprawą zniżek na korzystanie z oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej wprowadzonych przez podmioty przystępujące do Programu.

      Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
      strona http://www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html w zakładce Katalog Partnerów.

      Wnioski o wydanie:
      • Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
      • Wielkopolskiej Karty Rodziny
      można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju
      nr 7, tel. 67 266 95 28.


      Karta Dużej Rodziny- nowe zniżki

      2017-01-30

      Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem nowych udogodnień oferowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

      Więcej informacji dostępnych na:
      http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8000,karta-duzej-rodziny-nowe-znizki-dla-rodzin.html


      Zapraszamy na PIKNIK RODZINNY

      2017-01-30

      1 czerwca 2016r. od godziny 12.00 na terenie rekreacyjnym WTZ przy ul. Leśnej 40 w Okonku odbędzie się II INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY pod patronatem Burmistrza Okonka.
      Zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy i integracji.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Bus 500+ z wizytą w Okonku

       2017-01-30

       Fotogaleria

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Bus 500+ w Okonku

        2017-01-30

        W dniu 19 maja 2016 r. zawita do Okonka Informacyjny Bus 500+. Podczas jednodniowego pobytu przedstawicieli realizatorów Programu 500+ mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o głównych założeniach Programu, warunkach jego powstawania, otrzymać odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości dotyczące realizacji Programu. Na każdego z mieszkańców zainteresowanych Programem 500+ będą czekały foldery i materiały promocyjne.

        Zapraszamy do odwiedzin Informacyjnego Busa 500+ około godziny:
        10.00 – 11.00 na placu przed siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku przy ul. Leśnej 46,
        11.00 – 12.30 na placu targowym przy ul. Niepodległości 27.


        Rodzina 500 Plus

        2017-01-30

        Dnia 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizująca program "Rodzina 500 Plus". Program "Rodzina 500 Plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

        Więcej informacji o programie na stronie:
        https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

        logo


        przejdź do góry...

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji