Aktualności


DZIEŃ PROMOCJI OSIĄGNIĘĆ – „PRZYJAZNA ZABAWA TO DOBRA SPRAWA”

2017-12-15

W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE” (Program Osłonowy MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017,
Priorytet IV
), w dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie OCK w Okonku w ramach działania trzeciego odbył się „Dzień promocji osiągnięć - Przyjazna zabawa to dobra sprawa”. Działanie to miało na celu prezentację - w formie kiermaszu, wystawy, prezentacji, występu tanecznego, przedstawienia kabaretowego - efektów pracy dzieci i młodzieży trwającej w trakcie całego projektu, w tym cyklu zajęć twórczych. W/w przedsięwzięcie zakładało także integrację młodych ludzi, odreagowanie stresów i napięć, promocję osiągnięć, a przez to podniesienie samooceny dzieci i młodzieży oraz propagowanie działań rówieśniczych wolnych od agresji, przemocy, a także wskazanie najmłodszym mieszkańcom możliwości rozwoju i odkrywania tkwiących w nich talentów. Wydarzenie miało oprawę animacyjną, co sprzyjało wspaniałej zabawie. Nie zabrakło także konkursów, upominków i poczęstunku. W spotkaniu uczestniczyło 150 dzieci, głównie z 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec, oraz ich opiekunowie, a także przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele MGKRPA, pracownicy MGOPS, wolontariusze oraz zainteresowani rodzice. Młodych mieszkańców Gminy Okonek odwiedziła w trakcie wydarzenia Burmistrz Okonka Pani Małgorzata Sameć, która pogratulowała uczestnikom projektu pomysłów i talentów oraz życzyła dalszych sukcesów we wspólnych działaniach.
Dzięki gościnności Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku spotkanie nabrało wymiaru wspaniałego wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia w zakładce: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 r.

2017-12-12

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności-informacja

2017-11-29

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 4 grudnia do 6 grudnia 2017r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


„DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE” – TRWAJĄCY CYKL ZAJĘĆ TWÓRCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2017-11-28

W ramach realizowanego przez MGOPS w Okonku Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2017, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą
w rodzinie, projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”
- od października trwa działanie drugie projektu pod nazwą „Cykl zajęć twórczych dla dzieci i młodzieży”, którego celem jest promowanie alternatywnych kierunków rozwoju, zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz przygotowujących do racjonalnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Dzięki zajęciom pobudzającym twórczość
i aktywność, dzieci mają szansę nabycia pewności siebie i poczucia własnej wartości, nauczyć się zagospodarować pożytecznie czas wolny, a przez to dokonywać odpowiednich wyborów i nie ulegać wpływom otoczenia, co może przyczynić się do racjonalnych działań i ochrony siebie przed krzywdzeniem. Zajęcia prowadzone są w 10 Środowiskowych Grupach Wsparcia z miejscowości: Okonek (Grupa I i II), Brokęcino, Lotyń, Węgorzewo, Łomczewo, Lędyczek, Borucino, Pniewo i Ciosaniec. Opiekunowie wspólnie
z dziećmi realizują zajęcia o wybranej przez siebie tematyce (florystyczne, decupage, fotograficzne, plastyczne, sztuka układania serwetek, wikliniarstwo papierowe, qulling, malarstwo, taniec). Efekty pracy młodych ludzi zostaną przedstawione w formie kiermaszu, wystawy, prezentacji podczas imprezy integracyjnej dla uczestników projektu organizowanej 11 grudnia w Okoneckim Centrum Kultury w ramach działania trzeciego pod nazwą „Dzień promocji osiągnięć - Przyjazna zabawa to dobra sprawa”. Więcej informacji z przebiegu imprezy promującej osiągnięcia już wkrótce.
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z zajęć twórczych w zakładce: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


Występ Chóru „SONATA” w DD „Senior-WIGOR”

2017-11-23

Dnia 14 listopada Chór "Sonata" z Okonka zaszczycił uczestników DD „Senior-Wigor” swoją obecnością i prezentacją przepięknego repertuaru.

Większa część utworów znana była wszystkim, więc Seniorzy z wielką radością przyłączyli się do wspólnego śpiewania.

W spotkaniu uczestniczyła także Pani Bronisława Ćwikła - Zastępca Burmistrza Okonka, która składając serdeczne życzenia z okazji Dnia Seniora, podkreśliła wagę integracji społecznej i międzypokoleniowej. Dopełnieniem tej uroczystości był słodki poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce: DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Młodzi WOLONTARIUSZE w DD „Senior-WIGOR”

2017-11-23

Z okazji "Dnia Seniora" wolontariusze, uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Okonku odwiedzili Uczestników DD „Senior-WIGOR”.

Młodzi ludzie spędzili czas z Seniorami, dla których kontakt z młodym pokoleniem jest nie do przecenienia. Opowieści, rozmowy i śpiewy wypełniły wspólne chwile. Zaplanowano ciąg dalszy wzajemnych kontaktów i spotkań pod hasłem „MŁODY-SENIOR”.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce: DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Ogłoszenie Burmistrza Okonka o otwartym konkursie ofert

2017-11-21

Burmistrz Okonka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społeczne "Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku dla mieszkańców Gminy Okonek".

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2017-11-20

„Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat,
ale po prostu odpowiadaj na potrzeby ludzi, którzy są blisko Ciebie.
Dawać samego siebie to więcej, niż tylko dawać.”

Matka Teresa z Kalkuty

Drodzy Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, święta ludzi pracujących w strukturach pomocy społecznej, składam Państwu serdeczne wyrazy wdzięczności za działania pomocowe na rzecz lokalnej społeczności oraz otwartość na wyzwania stawiane przed realizowaną przez nas służbą.
Życzę Państwu wiary w drugiego człowieka, siły w codziennej pracy, niesłabnącego entuzjazmu oraz satysfakcji z niesienia pomocy.
Brygida Kotschy - Kierownik MGOPS w Okonku


SENIORZY Z OKONKA Z WIZYTĄ W DD „Senior-Wigor” W ZŁOTOWIE

2017-11-16

W dniu 7 listopada, grupa seniorów z Ośrodka Wsparcia „Senior-WIGOR” w Okonku wzięła udział w spotkaniu integracyjnym w siostrzanej placówce w Złotowie.

Wyjazd stanowił rewizytę i przebiegał w przesympatycznej atmosferze. Wspólne śpiewanie, wymiana doświadczeń, rozmowy i słodki poczęstunek wypełniały wspólnie spędzony czas. Bardzo zadowoleni i bogatsi w nowe znajomości Seniorzy planują ciąg dalszy wzajemnych kontaktów i spotkań.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z wyjazdu w zakładce: DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


INFORMACJA

2017-11-02

Informacja w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

Dołączone pliki:


INTERDYSCYPLINARNE SZKOLENIE SŁUŻB POMOCOWYCH

2017-10-27

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Okonku, w dniu 24 października 2017 r., w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY, zorganizował szkolenie na temat:
„Zapewnienie bezpieczeństwa i pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej. Praktyczne rozwiązania dla osób pracujących z dzieckiem i rodziną”.
Szkolenie adresowane było do pracowników instytucji i organizacji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (m.in. pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, członków MGKRPA) i miało na celu wyposażenie służb pomocowych w wiedzę na temat nowych rozwiązań stosowanych w ramach działań pomocowych, interwencyjnych
i profilaktycznych.
Więcej informacji i fotogaleria w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny.


Wykaz miejsc noclegowych dla bezdomnych - informacja

2017-10-23

Informujemy, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest dostępny rejestr placówek udzielających tymczasowego chronienia dla osób bezdomnych na terenie województwa wielkopolskiego.

wykaz miejsc noclegowych dla bezdomnych


DZIEŃ SENIORA W DD „Senior-WIGOR”

2017-10-18

Z okazji Dnia Seniora w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Okonku miało miejsce bardzo sympatyczne spotkanie. Uczestników odwiedziły przedszkolaki, których obecność przyniosła wiele radości i uśmiechów. Wspólna zabawa, prezenty i serdeczne życzenia pozwoliły Seniorom poczuć się wyjątkowo.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce SENIOR-WIGOR.


WYPŁATA 500+ - GRUDZIEŃ 2017 r.

2017-10-18

Informujemy, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ za miesiąc grudzień 2017 r. nastąpi w dniach 5-6 grudzień.

Informacja telefoniczna: 067-2660264, 067-2641231


Spotkanie seniorów z Okonka i Złotowa

2017-10-17

Dnia 21 września odwiedzili nas goście z Dziennego Domu "Senior Wigor" ze Złotowa. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Śpiew i tańce towarzyszyły nam przez cały czas. Miłym akcentem był słodki poczęstunek. Następne spotkanie odbędzie się w Złotowie. Już dostaliśmy zaproszenie.
Mamy nadzieję, że nasza znajomość będzie owocowała przez długie lata.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce SENIOR-WIGOR.


WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH – informacja

2017-10-13

Informujemy, że wypłata świadczenia w formie zasiłków stałych za październik 2017 r. nastąpi w dniu 27.10.2017 r.. Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie wypłat realizowanych w formie przekazów pocztowych i przelewów na konto. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie MGOPS w Okonku przy
ul. Leśnej 46 lub telefonicznie: 67 266 9526, 67 266 9222, 67 266 9528.
Okonek, dnia 13.10.2017 r.


Wydawanie żywności-informacja

2017-10-09

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 11 października do 13 października 2017r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

2017-09-12

STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

Dołączone pliki:


Zespół Interdyscyplinarny dla Uczestników DD „Senior-WIGOR”

2017-09-04

Przedstawiciele okoneckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie zorganizowali spotkanie dla Uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Okonku
w trakcie którego przekazali Seniorom szereg informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Zważając na specyfikę grupy odbiorców, spotkanie przebiegało w atmosferze budowania poczucia bezpieczeństwa oraz zaakcentowania szerokich możliwości otrzymania pomocy w sytuacji kryzysowej.
Więcej informacji w zakładce: DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”


POMOC ŻYWNOŚCIOWA – podprogram 2017

2017-08-10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 16.08.2017 r. rozpoczyna wydawanie skierowań do odbioru żywności - wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Okonek.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


KARTA DUŻEJ RODZINY - AKTUALNOŚCI

2017-08-10

Informujemy, że od dnia 01.08.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny jak i również wzory nowych oświadczeń, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W/w wzory dostępne są w zakładce Druki – Karta Dużej Rodziny.
Ponadto informujemy, że od 1 sierpnia do końca lipca 2019 r. – przez cały rok - dla wszystkich beneficjentów Karty Dużej Rodziny sieć sklepów Lidl oferować będzie specjalne rabaty na szczególnie ważne dla rodzin grupy asortymentowe. Do programu w lipcu dołączyła także firma Komex, która udziela zniżek w sklepach 5-10-15. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9022,wiecej-znizek-dla-rodzin.html oraz https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny na której mogą Państwo sprawdzić, gdzie można skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
PRZYPOMINAMY także o możliwości składania wniosków o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny.
Wielkopolska Karta Rodziny, to Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Adresatami Programu są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.
Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/ w zakładce Partnerzy.


Wnioski o wydanie:
• Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
• Wielkopolskiej Karty Rodziny
można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju nr 7, tel. 67 266 95 28.


III zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2017-08-09

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – AKTUALIZACJA po zmianie ustaw systemu wsparcia rodzin

2017-07-27

Szanowni Świadczeniobiorcy,

informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. opublikowano podpisaną dnia 24 lipca 2017 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodzin
(DZ.U. z 2017 poz. 1428)
z której wynika między innymi, że:

OD 1 SIERPNIA 2017 r. NASTĄPI ZMIANA ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, o których informujemy poniżej.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą: - CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU.

Dołączone pliki:


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

2017-07-27

Jak już informowaliśmy wcześniej, z dniem 1 sierpnia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o świadczenia na okres świadczeniowy 2017/18.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Rodzina 500 plus- MRPIPS


Rodzina 500 plus- MRPIPS


Półrocze funkcjonowania Dziennego Domu „Senior - WIGOR”

2017-07-27

Minęło pół roku funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Okonku. Dla Uczestników był to czas na zaaklimatyzowanie się, wzajemne poznanie oraz integrację. Dla realizatorów natomiast, stanowiło okres poznawania seniorów, ich możliwości, zainteresowań i oczekiwań.

Trwająca realizacja założeń programowych oraz bieżące świadczenie usług pozwoliło na dostosowanie form i metod pracy w nawiązaniu do możliwości i oczekiwań Uczestników, wyciagnięcie wniosków
oraz dalsze planowanie i doskonalenie oferty.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce Dzienny Dom SENIOR WIGOR
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji