Aktualności


Bezpłatny projekt "DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

2016-08-03

wszystkie chętne osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia z wybranych powiatów województwa wielkopolskiego, które chciałyby uzyskać środki na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Więcej informacji uzyskają Państwo w załączniku.

Dołączone pliki:


Bezpłatny projekt "Wzrost kompetencji kluczowych u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego"

2016-08-03

Wszystkie bezrobotne osoby z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 24 roku życia, które chciałyby zdobyć nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i nauczyć się języka angielskiego zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pod nazwą Wzrost kompetencji kluczowych u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego. Więcej informacji uzyskają Państwo w załączniku.

Dołączone pliki:


POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2016-07-29

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że uprawnieni mieszkańcy Miasta i Gminy Okonek będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na naszym terenie.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wystawianych przez MGOPS.
Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych (1 paczka na każdego członka rodziny) zawierających co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych (m.in. makaron, kasza, ryż, mleko, ser, konserwy mięsne, cukier, olej) będzie wydawana przez:
CARITAS PARAFII p.w. Matki Bożej od wykupu niewolników w Okonku, ul. Niepodległości 54
i rozpocznie się pod koniec sierpnia b.r.

Daty i godziny wydawania zostaną podane w terminie późniejszym oraz w trakcie odbioru skierowań.

Osoby uprawnione, zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej, zapraszamy do odbioru skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych w siedzibie MGOPS w Okonku, przy
ul. Leśnej 46, w godzinach urzędowania ośrodka. Informacja telefoniczna: 67 266 92 22, 67 266 95 26.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  „KOPERTA ŻYCIA” w Okonku

  2016-07-26

  Gmina Okonek kontynuuje rozpoczętą w roku ubiegłym akcję „KOPERTA ŻYCIA”.

  To akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

  Więcej informacji w załączniku.

  Koperty są wydawane przez pracowników socjalnych MGOPS we współpracy z pielęgniarkami środowiskowymi oraz lekarzami rodzinnymi ośrodków zdrowia w Okonku i Lotyniu.
  Osoby zainteresowane otrzymaniem „KOPERTY ŻYCIA” zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, tel. 67 266 92 22 lub zgłoszenie takiej potrzeby dla pielęgniarki środowiskowej wybranego ośrodka zdrowia.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Wielkopolska Karta Rodziny

  2016-06-24

  Przypominamy o możliwości korzystania z Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, którego adresatami są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.

  Program Wielkopolska Karta Rodziny ma na celu ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i usług za sprawą zniżek na korzystanie z oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej wprowadzonych przez podmioty przystępujące do Programu.

  Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
  strona http://www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html w zakładce Katalog Partnerów.

  Wnioski o wydanie:
  • Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
  • Wielkopolskiej Karty Rodziny
  można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju
  nr 7, tel. 67 266 95 28.


  Karta Dużej Rodziny- nowe zniżki

  2016-06-15

  Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem nowych udogodnień oferowanych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

  Więcej informacji dostępnych na:
  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8000,karta-duzej-rodziny-nowe-znizki-dla-rodzin.html


  Zapraszamy na PIKNIK RODZINNY

  2016-05-27

  1 czerwca 2016r. od godziny 12.00 na terenie rekreacyjnym WTZ przy ul. Leśnej 40 w Okonku odbędzie się II INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY pod patronatem Burmistrza Okonka.
  Zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy i integracji.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Bus 500+ z wizytą w Okonku

   2016-05-19

   Fotogaleria

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Bus 500+ w Okonku

    2016-05-18

    W dniu 19 maja 2016 r. zawita do Okonka Informacyjny Bus 500+. Podczas jednodniowego pobytu przedstawicieli realizatorów Programu 500+ mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o głównych założeniach Programu, warunkach jego powstawania, otrzymać odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości dotyczące realizacji Programu. Na każdego z mieszkańców zainteresowanych Programem 500+ będą czekały foldery i materiały promocyjne.

    Zapraszamy do odwiedzin Informacyjnego Busa 500+ około godziny:
    10.00 – 11.00 na placu przed siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku przy ul. Leśnej 46,
    11.00 – 12.30 na placu targowym przy ul. Niepodległości 27.


    Rodzina 500 Plus

    2016-04-02

    Dnia 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizująca program "Rodzina 500 Plus". Program "Rodzina 500 Plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

    Więcej informacji o programie na stronie:
    https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

    logo


    przejdź do góry...

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji