Aktualności


Wydawanie żywności-informacja

2018-05-16

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach 16, 23 i 30 maja 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku

Dołączone pliki:


SPOTKANIA W DD „Senior-WIGOR”

2018-05-10

W ostatnim czasie w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” miały miejsce dwa bardzo miłe spotkania.
Uczestników odwiedził lekarz rodzinny z Przychodni Lekarzy Rodzinnych w Okonku Pan Grzegorz Żółtański, który w niezwykle sympatyczny sposób przeprowadził z uczestnikami rozmowę na temat zdrowia osób starszych.
Ponadto, bardzo radośnie świętowano jubileusz 88-ych urodzin Pana Jana, jednego z najstarszych uczestników. Nie obeszło się bez urodzinowego tortu i serdecznych życzeń.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzeń w zakładce:DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


STOP PRZEMOCY – KONSULTACJE

2018-05-10

Członkowie okoneckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadzą cykl konsultacji indywidualnych dla mieszkańców w zakresie praw, obowiązków, form i zakresu pomocy w sytuacji występowania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania i profilaktyki tego zjawiska.
Osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z oferowanej formy wsparcia.

Szczegóły i harmonogram w załączniku.

Dołączone pliki:


Informacja dla osób niesamodzielnych oraz opiekunów

2018-04-27

Zachęcamy do zapoznania się z projektem "Pogodna jesień życia w powiecie złotowskim", w ramach którego osoby niesamodzielne oraz opiekunowie osób niesamodzielnych mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty wsparcia. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z.o.o w Pile w partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy i współfinansowany ze środków WRPO na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach.

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności-informacja

2018-04-25

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach 23,24 i 25 kwietnia 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


OFERTA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

2018-04-23

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie, skierowaną do osób bezrobotnych, realizowaną w formie projektów:
1. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim IV” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 1;
2. ”Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie złotowskim IV” - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-04-20

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dzienny Dom "Senior-Wigor" będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Świadczeń w MGOPS w Okonku

2018-03-15

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Świadczeń w MGOPS w Okonku.

Więcej informacji w zakładce:Nabory na stanowiska


MIĘDZYPOKOLENIOWE RELACJE

2018-03-15

Seniorzy z DD „Senior-WIGOR”, korzystając z serdecznego zaproszenia przedszkolaków, uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Przedszkolu Miejskim.

Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały fantastyczny występ i stworzyły cudowną, rodzinną atmosferę. Było to kolejne z cyklu spotkań międzypokoleniowych, najstarszych i najmłodszych członków naszej społeczności lokalnej.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce:DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Wydawanie żywności-informacja

2018-03-13

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach 17, 19 i 21 marca 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Seniorzy działają

2018-03-05

Każdy dzień w DD „Senior-WIGOR”, to czas spędzony przez Seniorów czynnie i twórczo.
Każdy dzień wspólnej aktywności, to sposób na oczekiwanie na cieplejsze dni i wiosnę.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce:DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Szkolne Koło „Caritas” w DD „Senior-WIGOR”

2018-02-14

11 lutego przypada "Międzynarodowy Dzień Osób Chorych". Z tej okazji uczestników DD „Senior-WIGOR” odwiedzili wolontariusze szkolnego koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Okonku, którego opiekunem jest Pani Katarzyna Pastusiak. Miłą atmosferę spotkania uświetnił występ dzieci oraz drobne upominki wręczone seniorom. Młodzi ludzie są bardzo mile widzianymi gośćmi w placówce, dlatego już zaplanowano kolejne wizyty.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania w zakładce:DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Konsultacje psychologiczne i pomoc terapeutyczna dla mieszkańców Gminy Okonek

2018-02-13

Informujemy o możliwości korzystania z konsultacji psychologicznych oraz pomocy terapeutycznej oferowanej w ramach działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego z siedzibą przy ul. Leśnej 40 w Okonku (siedziba WTZ, piętro I). Wsparcie specjalistyczne jest skierowane do osób i rodzin przeżywających trudności wynikające między innymi z uzależnienia i współuzależnienia oraz przemocy w rodzinie. Ponadto, z pomocy mogą skorzystać rodzice borykający się z problemami wychowawczymi oraz inne osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Więcej informacji można uzyskać w MGOPS tel. 67 266 95 28, 67 266 09 38 oraz MGKRPA tel. 67 264 12 31.

Harmonogram konsultacji w załączeniu.

Dołączone pliki:


„Papierowe fantazje” Seniorów w DD „Senior-WIGOR”

2018-02-12

W ramach terapii zajęciowej Seniorzy rozpoczęli pracę metodą quillingu, czyli rodzajem papieroplastyki służącej tworzeniu ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej
i odpowiednio uformowanych. Wprowadzona metoda pracy ma na celu usprawnianie motoryki małej poprzez kształtowanie i kontrolowanie ruchów dłoni, uelastycznianie palców, rozwijanie koordynacji obu rąk. Praca sprawia uczestnikom wiele przyjemności, a efekty przerosły oczekiwania.Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce: DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Wydawanie żywności-informacja

2018-02-12

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 12 lutego do 14 lutego 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Policja dla Seniorów

2018-02-07

W dniu 29.01.2018 r. w DD „Senior-WIGOR” odbyło się spotkanie Seniorów z funkcjonariuszem policji Komisariatu w Okonku, Panem Konradem Radzymińskim. Spotkanie miało charakter profilaktyczny i edukacyjny i dotyczyło metod ochrony przed oszustami działającymi na szkodę osób starszych metodą np. "na wnuczka" czy "na policjanta". Szczególną uwagę zwrócono także na to, jak uchronić się przed zawieraniem umów i zaciąganiem kredytów przez telefon. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i omawiania indywidualnych spraw związanych ze swoim bezpieczeństwem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć w zakładce DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


Wykaz miejsc noclegowych dla bezdomnych - informacja

2018-02-02

Informujemy, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest dostępny rejestr placówek udzielających tymczasowego chronienia dla osób bezdomnych na terenie województwa wielkopolskiego.

wykaz miejsc noclegowych dla bezdomnych


KARNAWAŁ Z „SONATĄ” W DZIENNYM DOMU „SENIOR-WIGOR”

2018-02-02

W dniu 18 stycznia 2018 r. uczestnicy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” świętowali karnawał. Spotkanie uświetnił chór „SONATA”,

który z sercem i energią nadawał rytm spotkaniu. Nie obyło się także bez wspólnego śpiewania, które daje wielką radość Seniorom i gościom.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii ze spotkania w zakładce DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR


KARTA DUŻEJ RODZINY – nowość

2018-01-08

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Jednocześnie przypominamy, że:
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
-w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała w/w warunki. Jeżeli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.
Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej w/w warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest także dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Więcej informacji na stronie:
MRPIPS-Karta Dużej Rodziny

Wnioski można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku przy ul. Leśnej 46.


Wydawanie żywności-informacja

2018-01-08

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 8 stycznia do 10 stycznia 2018 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-01-05

Informacja w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji