Aktualności


INFORMACJA

2017-07-21

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że w dniach 24 – 25 lipca 2017 r. nastąpi wypłata zasiłków stałych. za miesiąc lipiec 2017 r.


INFORMACJA

2017-07-14

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że w dniach 17 – 18 lipca 2017 r. nie nastąpi wypłata zasiłków stałych.
O terminie wypłaty poinformujemy świadczeniobiorców niezwłocznie po ustaleniu daty.
Za utrudnienia przepraszamy.
Informacji udzielają pracownicy socjalni MGOPS:
tel. 67 266 9222, 67 266 9526, 67 266 9528, 67 264 1162.


Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2017-07-11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY I ZASIŁKOWY 2017/2018

2017-07-11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje o terminach
i zasadach ubiegania się o świadczenia na okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018. Pracownicy Wydziału Świadczeń udzielają informacji w godzinach urzędowania Ośrodka, także telefonicznie (67- 266 0264, 67-264 1231,
67-264 1162). Wnioski należy składać w siedzibie MGOPS przy ul. Leśnej 46, pokój nr 2.
Informacja w sprawie terminów składania wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018
Rodzaj świadczenia Termin składania wniosków

Świadczenia wychowawcze (500+) od 01 do 31 sierpnia 2017 r.
Fundusz alimentacyjny od 01 do 31 sierpnia 2017 r.
Stypendia szkolne od 01 do 15 września 2017 r.
Świadczenia rodzinne,
Specjalny zasiłek opiekuńczy od 01 do 30 września 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że: (CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU)

Ponadto, zapraszamy do zapoznania się
z informacjami i materiałami zamieszczonymi na naszej stronie w zakładkach:
 Świadczenia
 Druki
 Wymagane dokumenty
 Prawo

Dołączone pliki:


Półrocze funkcjonowania Dziennego Domu „Senior - WIGOR”

2017-07-04

Minęło pół roku funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Okonku. Dla Uczestników był to czas na zaaklimatyzowanie się, wzajemne poznanie oraz integrację. Dla realizatorów natomiast, stanowiło okres poznawania seniorów, ich możliwości, zainteresowań i oczekiwań.

Trwająca realizacja założeń programowych oraz bieżące świadczenie usług pozwoliło na dostosowanie form i metod pracy w nawiązaniu do możliwości i oczekiwań Uczestników, wyciagnięcie wniosków
oraz dalsze planowanie i doskonalenie oferty.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce Dzienny Dom SENIOR WIGOR


„DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”

2017-07-04

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku rozpoczął realizację projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2017, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania projektowe skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Okonek zaplanowano do realizacji
w okresie czerwiec – grudzień 2017 r. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji MRPiPS oraz budżetu gminy.

Informacje bieżące z przebiegu realizacji projektu znajdują się w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny". Zachęcamy do zapoznania się.


Informacje nt. działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

2017-07-03

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Więcej informacji w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny"


PROGRAM „Za Życiem”

2017-06-08

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jej podstawie Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Program obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego.
Program zapewnia także koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”.Więcej informacji w załączniku: Informator „Za Życiem”

Dołączone pliki:


III INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY

2017-05-29

W dniu 26 maja 2017 r. odbył się III Integracyjny Piknik Rodzinny. Pogoda dopisała, mieszkańcy przybyli licznie, wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale. Organizatorom i wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia gratulujemy, a sponsorom dziękujemy.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  PIKNIK RODZINNY – zapraszamy 26 maja 2017 r.

  2017-05-29

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w III INTEGRACYJNYM PIKNIKU RODZINNYM, który odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) od godziny 10.00 na terenie rekreacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Leśnej 40 w Okonku.
  W programie imprezy przewidziano między innymi konkursy z nagrodami, występy artystyczne, wiele atrakcyjnych zabaw integracyjnych dla dzieci i dorosłych, a także kawiarenkę i grillowanie.
  Organizatorami imprezy pod patronatem Burmistrza Okonka Pani Małgorzaty Sameć, są: Warsztat Terapii Zajęciowej - MGOPS, Okoneckie Centrum Kultury, Przedszkole Niepubliczne „Pszczółka Maja”. Program spotkania uświetnią współorganizatorzy i sponsorzy.
  Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wspólna zabawa, to okazja do integracji, ale także relaksu i czynnego odpoczynku. Zachęcamy 😊.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   KAMPANIA "BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR"

   2017-05-29

   Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikowanymi w ramach kampanii informacyjnej "Bezpieczny i aktywny Senior".
   Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

   Więcej informacji na temat kampanii w zakładce: "Dzienny Dom SENIOR-WIGOR"


   OGŁOSZENIE

   2017-05-29

   Ogłoszenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

   Dołączone pliki:


   KAMPANIA „WYBIERAM POMOC”

   2017-04-18

   Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram Pomoc”. Więcej informacji na temat kampanii w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny"


   II Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Okonku

   2017-04-05

   Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku ogłosił II nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji w zakładce: "Nabory na stanowiska".


   Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

   2017-03-17

   Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Więcej informacji w zakładce: "Nabory na stanowiska".


   Wydawanie żywności-informacja

   2017-03-06

   POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
   W dniach od 6 marca do 9 marca 2017r.
   będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji