Aktualności


Wydawanie żywności-informacja

2016-12-02

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 05 do 08 grudnia 2016 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2016-11-21

Drodzy Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

W dniu Pracownika Socjalnego, święta wszystkich osób pracujących w sektorze pomocy społecznej składam Państwu gorące podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Państwa aktywność i poświęcenie w pracy na rzecz odbiorców pomocy pozwala realizować misję wskazaną dla naszych działań i daje poczucie, że pomimo napotykanych trudności możliwe jest profesjonalne udzielanie wsparcia dla będących w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców naszej społeczności.

Życząc Państwu wytrwałości w działaniach i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności, pozostaję w przekonaniu, że Państwa wrażliwość i wyrozumiałość oraz otwartość na nowe wyzwania przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku naszej grupy zawodowej.

Kierownik MGOPS w Okonku
Brygida Kotschy


Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Okonku

2016-11-14

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w grudniu 2016 r. rozpocznie swoją działalność ośrodek wsparcia Dzienny Dom „Senior-WIGOR” z siedzibą w Okonku przy ul. Spokojnej 1.
Oferta Dziennego Domu jest skierowana do mieszkańców miasta i gminy Okonek, osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty zamieszczonymi w załączniku.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności-informacja

2016-11-10

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 17 do 20 października 2016 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


INFORMACJA dotycząca składania wniosków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku na okres zasiłkowy 2016/2017

2016-10-12

1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od 1 sierpnia 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
- kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu
- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wyegzekwowanych alimentach za rok 2015
- odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
- zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą przyjmowane od 1 września 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
- kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu
-odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie oraz zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
- zaświadczenie o nauce dziecka powyżej 16 roku życia
- dokumenty potwierdzające utratę bądź uzyskanie dochodu

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego będą przyjmowane od 1 września do 15 września 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
-zaświadczenie bądź oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto w miesiącu sierpień 2016 r.
-zaświadczenie o nauce dziecka w szkole ponadgimnazjalnej

Kontakt telefoniczny: (067) 2660264

Warunkiem przyznania w/w świadczeń jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Okonek.


BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA RODZICÓW, KTÓRYCH NIEPOKOI ROZWÓJ ICH DZIECI

2016-08-30

Konsultacje zorganizowane przez Stowarzyszenie ProFUTURO w dniu 17 września 2016r. poprowadzi Pani mgr Anna Krzemińska specjalista z długoletnim doświadczeniem.

W trakcie spotkania zostaną wykorzystane narzędzia diagnostyczne do wczesnego wykrywania autyzmu:SACS oraz Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Bezpłatny projekt "DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

  2016-08-03

  wszystkie chętne osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia z wybranych powiatów województwa wielkopolskiego, które chciałyby uzyskać środki na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie DOBRY START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Więcej informacji uzyskają Państwo w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Bezpłatny projekt "Wzrost kompetencji kluczowych u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego"

  2016-08-03

  Wszystkie bezrobotne osoby z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 24 roku życia, które chciałyby zdobyć nowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i nauczyć się języka angielskiego zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pod nazwą Wzrost kompetencji kluczowych u osób dorosłych z województwa wielkopolskiego. Więcej informacji uzyskają Państwo w załączniku.

  Dołączone pliki:


  POMOC ŻYWNOŚCIOWA

  2016-07-29

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że uprawnieni mieszkańcy Miasta i Gminy Okonek będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na naszym terenie.

  Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
  Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wystawianych przez MGOPS.
  Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

  951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych (1 paczka na każdego członka rodziny) zawierających co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych (m.in. makaron, kasza, ryż, mleko, ser, konserwy mięsne, cukier, olej) będzie wydawana przez:
  CARITAS PARAFII p.w. Matki Bożej od wykupu niewolników w Okonku, ul. Niepodległości 54
  i rozpocznie się pod koniec sierpnia b.r.

  Daty i godziny wydawania zostaną podane w terminie późniejszym oraz w trakcie odbioru skierowań.

  Osoby uprawnione, zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej, zapraszamy do odbioru skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych w siedzibie MGOPS w Okonku, przy
  ul. Leśnej 46, w godzinach urzędowania ośrodka. Informacja telefoniczna: 67 266 92 22, 67 266 95 26.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   „KOPERTA ŻYCIA” w Okonku

   2016-07-26

   Gmina Okonek kontynuuje rozpoczętą w roku ubiegłym akcję „KOPERTA ŻYCIA”.

   To akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

   Więcej informacji w załączniku.

   Koperty są wydawane przez pracowników socjalnych MGOPS we współpracy z pielęgniarkami środowiskowymi oraz lekarzami rodzinnymi ośrodków zdrowia w Okonku i Lotyniu.
   Osoby zainteresowane otrzymaniem „KOPERTY ŻYCIA” zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, tel. 67 266 92 22 lub zgłoszenie takiej potrzeby dla pielęgniarki środowiskowej wybranego ośrodka zdrowia.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji