Aktualności


POMOC ŻYWNOŚCIOWA – zmiana kryterium dochodowego.

2017-01-16

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że zgodnie opublikowanymi nowymi wytycznymi do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zmianie uległo kryterium dochodowe kwalifikujące osoby potrzebujące do odbioru żywności.

W związku z tym, aktualnie pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
• 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
• 1028 zł dla osoby w rodzinie

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2017-01-16

INFORMACJA dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Dołączone pliki:


Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016r. poz. 1860)

2017-01-16

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa dotycząca jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zadanie to będzie realizowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będzie przysługiwać matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w wysokości 4.000 zł.

Warunkiem jego przyznania będzie pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną.

Kobiety w powikłanej ciąży będą mogły korzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Jego zadaniem ma być m.in. pomoc w ustaleniu, na jakie wsparcie kobieta może liczyć oraz występowanie o nie do odpowiednich podmiotów, w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.

Wnioski o przyznanie w/w świadczenia można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku od dnia 02.01.2017r. w godzinach:
poniedziałku w godz. 7-16
wtorek w godz. 7-15
środka w godz. 7-15
czwartek w godz. 7-15
piątek w godz. 7-14


Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Okonku

2016-11-14

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w grudniu 2016 r. rozpocznie swoją działalność ośrodek wsparcia Dzienny Dom „Senior-WIGOR” z siedzibą w Okonku przy ul. Spokojnej 1.
Oferta Dziennego Domu jest skierowana do mieszkańców miasta i gminy Okonek, osób w wieku powyżej 60 roku życia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty zamieszczonymi w załączniku.
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Dołączone pliki:


Otwarcie Dziennego Domu

2017-01-16

W dniu 20 grudnia 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” z siedzibą w Okonku przy ul. Spokojnej 1.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (31 fot.)...

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2016-12-29

INFORMACJA
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. ośrodek będzie czynny w godzinach od 7.00 do 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.


21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2016-12-22

Drodzy Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

W dniu Pracownika Socjalnego, święta wszystkich osób pracujących w sektorze pomocy społecznej składam Państwu gorące podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Państwa aktywność i poświęcenie w pracy na rzecz odbiorców pomocy pozwala realizować misję wskazaną dla naszych działań i daje poczucie, że pomimo napotykanych trudności możliwe jest profesjonalne udzielanie wsparcia dla będących w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców naszej społeczności.

Życząc Państwu wytrwałości w działaniach i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności, pozostaję w przekonaniu, że Państwa wrażliwość i wyrozumiałość oraz otwartość na nowe wyzwania przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku naszej grupy zawodowej.

Kierownik MGOPS w Okonku
Brygida Kotschy


Wydawanie żywności-informacja

2016-12-22

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 05 do 08 grudnia 2016 r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Wydawanie żywności-informacja

2016-11-10

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 17 do 20 października 2016 r. będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


INFORMACJA dotycząca składania wniosków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku na okres zasiłkowy 2016/2017

2016-10-12

1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od 1 sierpnia 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
- kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu
- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wyegzekwowanych alimentach za rok 2015
- odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
- zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą przyjmowane od 1 września 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
- kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu
-odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie oraz zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
- zaświadczenie o nauce dziecka powyżej 16 roku życia
- dokumenty potwierdzające utratę bądź uzyskanie dochodu

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

3. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego będą przyjmowane od 1 września do 15 września 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
-zaświadczenie bądź oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto w miesiącu sierpień 2016 r.
-zaświadczenie o nauce dziecka w szkole ponadgimnazjalnej

Kontakt telefoniczny: (067) 2660264

Warunkiem przyznania w/w świadczeń jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Okonek.


BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA RODZICÓW, KTÓRYCH NIEPOKOI ROZWÓJ ICH DZIECI

2016-08-30

Konsultacje zorganizowane przez Stowarzyszenie ProFUTURO w dniu 17 września 2016r. poprowadzi Pani mgr Anna Krzemińska specjalista z długoletnim doświadczeniem.

W trakcie spotkania zostaną wykorzystane narzędzia diagnostyczne do wczesnego wykrywania autyzmu:SACS oraz Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji